Skip to main content
13 maart 2015

Verkorte wachttijd WAO afgeschaft bij loondoorbetaling

Sinds 1 januari 2015 is de verkorte wachttijd WAO afgeschaft. In de meeste gevallen moet u nu tot 104 weken loon doorbetalen, als de gezondheid van uw werknemer met WAO verslechtert.

De verkorte wachttijd blijft alleen bestaan voor werknemers met WAO die geen recht hebben op een Ziektewet-uitkering of op loondoorbetaling bij ziekte. Maar heeft u een werknemer met WAO in dienst, die toegenomen arbeidsongeschikt is en die niet meer onder de no-riskpolis van de Ziektewet valt? Dan betaalt u zijn loon door tot 104 weken, zonder dat daar een hogere WAO-uitkering tegenover staat.

Terug

Nog niet uitgelezen?