Skip to main content
6 december 2023

Verhoogde grensbedragen verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles

De Europese Commissie heeft onlangs besloten om de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles te verhogen. Ook worden alle grenzen voor de groottecriteria van micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen verhoogd. Meer over de grensbedragen, groottecriteria en ingangsdatum.

De verhoging van de grensbedragen van de wettelijke jaarrekeningcontroles is een aanpassing van de oorspronkelijke Richtlijn, die dateert uit 2013. Hoewel de Europese Commissie de ruimte heeft om elke vijf jaar wijzigingen door te voeren, heeft ze dat al die tijd niet gedaan. Maar, zo redeneert de Europese Commissie nu: Als de maximale grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles nu niet zouden meegroeien met de hoge inflatie worden te veel mkb-bedrijven controleplichtig. En dat zou tot ongewenste lastenverzwaring leiden.

Groottecriteria wettelijke jaarrekeningcontroles

De groottecriteria voor micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen worden ook verhoogd. voor ‘balans’ en ‘netto-omzet’ worden nu met 25 procent verhoogd voor inflatie. Het criterium ‘aantal werknemers’ blijft ongewijzigd.

Balanstotaal in €
(oude situatie)
Balanstotaal in €
(nieuwe situatie)
Omzet in €
(oude situatie)
Omzet in €
(nieuwe situatie)
Medewerkers
(ongewijzigd)
Micro< 350.000< 450.000< 700.000< 900.000< 10
Klein< 6.000.000< 7.500.000< 12.000.000< 15.000.000< 50
Middel< 20.000.000< 25.000.000< 40.000.000< 50.000.000< 250
Groot> 20.000.000> 25.000.000> 40.000.000> 50.000.000> 250
Voorgestelde verhoogde groottecriteria

Optie tot vervroegde toepassing

De bepalingen die nodig zijn om aan de nieuwe richtlijn voor wettelijke jaarrekeningcontroles te voldoen, moeten uiterlijk van toepassing zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. Lidstaten mogen er echter ook voor kiezen om bedrijven toe te staan de nieuwe bepalingen al toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023. Het is alleen nog niet duidelijk of de Nederlandse overheid hiervan gebruik gaat maken.

Bron: NBA

Terug

Nog niet uitgelezen?