Skip to main content
16 januari 2024

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli met 1,2 procent

Per 1 juli 2024 is er een verhoging wettelijk minimumloon met 1,2 procent omhoog en wordt geïndexeerd. De spoedwet die daarvoor nodig is, is maandag 15 januari naar de Tweede Kamer gestuurd.

De extra verhoging van het wettelijk minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. Hierdoor zal het minimumloon naar verwachting stijgen van € 13,27 per uur nu naar minimaal € 13,43 per uur vanaf 1 juli. Wat de verhoging van 1,2 procent per 1 juli precies in de portemonnee betekent, is nog niet bekend. Dat hangt af van de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon (elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen). In het voorjaar van 2024 worden de bedragen bekend gemaakt. Het hogere minimumloon werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Minimumuurloon

Per 1 januari 2024 ging het wettelijk minimumloon ook al omhoog, met 3,75 procent. Dit is het gevolg van de reguliere indexatie. Ook kent Nederland vanaf deze datum een minimumloon op uurbasis in plaats van een minimumloon per maand. Dit pakt gunstig uit voor minimumloonverdieners met een langere werkweek dan 36 uur.

Bron: Rijksoverheid

Terug

Nog niet uitgelezen?