Skip to main content
22 februari 2023

Verhoging invorderingsrente voor aflossen corona-belastingschuld

Heb je corona-belastingschulden? Check dan of je sneller kunt aflossen. Per 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente namelijk weer omhoog.

Bedrijven mogen de door corona uitgestelde belasting terugbetalen over een periode van vijf jaar, gerekend vanaf 1 oktober 2022. In sommige gevallen is zelfs verlenging van die termijn naar zeven jaar mogelijk. Over die termijn moet je echter wel invorderingsrente betalen. Die rente was vanwege corona van 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4 naar 0,01 procent, maar gaat nu stapsgewijs terug naar het oude niveau:

  • 1 juli 2022 1%
  • 1 januari 2023 2%
  • 1 juli 2023 3%
  • 1 januari 2024 4%

Zoals te zien, staat de eerstvolgende verhoging van de invorderingsrente gepland voor 1 juli 2023. Heb je openstaande corona-belastingschulden, check dan tijdig of eerder afbetalen voor jou mogelijk en zinvol is.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?