Skip to main content
24 oktober 2022

Vergoeding voor energie-intensief mkb vanaf 1 november

De uitwerking van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is bekend: mkb-ondernemingen waarbij de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet, ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro. Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. De regeling geldt voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

Openstelling vanaf tweede kwartaal 2023

Wel is er nog tijd nodig om de regeling uitvoerbaar te kunnen maken. Er moet immers rekening worden gehouden met Europese staatsteunregels en er is goedkeuring nodig van de Europese Commissie. Openstelling van de TEK-regeling kan daarom duren tot het tweede kwartaal van 2023. Om het deel van de energie-intensieve mkb’ers dat nu al in acute problemen zit tegemoet te komen, gaat het kabinet tot de openstelling van de TEK coulant om met individuele verzoeken van ondernemers tot uitstel van belasting. Ook zijn financiële dienstverleners bereid sneller en soepeler om te gaan met liquiditeitsaanvragen zoals voorschotten.

Wie is energie-intensief?

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten de energiekosten minimaal 12,5% van de omzet bedragen en moet het jaarlijks verbruik hoger zijn dan 5.000 kuub gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Verwacht gebruik

Het kabinet verwacht dat enkele tienduizenden bedrijven gebruik kunnen maken van de TEK waaronder bakkers en productielocaties/werkplaatsen. Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de TEK. Voor die laatste groep geldt in lijn met Europese staatsteunregels echter een lager maximum bedrag per onderneming (€62.000 in plaats van €160.000). Verder is er het eerder aangekondigde prijsplafond voor kleinverbruikers (huishoudens, zzp’ers en kleinere kantoren). Dat ondersteunt tenminste 250.000 bedrijven bij gestegen energiekosten.

Uitvoering door RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op www.rvo.nl kun je je aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de inrichting en openstelling van de TEK.

Terug

Nog niet uitgelezen?