Skip to main content
14 juni 2021

Verdeling van belastingdruk bij fiscale partners

Onlangs verscheen er een bericht dat één op de vier belastingbetalers meer betaalt dan nodig is. Staatssecretaris Vijlbrief heeft hier vragen over beantwoord. 

Het bericht dat verschenen is, is niet gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst. Zij spant zich in om belastingplichtigen te helpen bij het indienen van een juiste aangifte, waarbij nadrukkelijk wordt gewezen op de mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van faciliteiten waarop de belastingplichtige recht heeft.

In veel gevallen kiezen fiscale partners voor een verdeling waarbij de belastingdruk zo laag mogelijk is. Het aangifteprogramma helpt hierbij door inzichtelijk te maken wat de gekozen verdeling voor gevolgen heeft voor de belastingaanslag. Fiscale partners kunnen echter ook voor een andere verdeling kiezen, bijvoorbeeld als fiscale partners de financiële zaken gescheiden houden en ieder individueel aangifte doet van het door hemzelf genoten inkomen of de door hemzelf gemaakte kosten.

Aanpassen van verdeling

Tot het moment dat beide aanslagen onherroepelijk vaststaan, kan de verdeling tussen fiscale partners gewijzigd worden. Voor de Belastingdienst zijn de beweegredenen voor de verdeling van fiscale partners niet relevant, in die zin: zij hebben immers de mogelijkheid om naar eigen wens te verdelen. Wel is van belang dat de verdeling tussen fiscale partners voor 100% wordt toegepast. Hierop wordt door de Belastingdienst gecontroleerd.

De complete kamerbrief over dit onderwerp kun je hier downloaden.

Meer informatie

Wil je zeker weten dat je de belastingdruk optimaal verdeelt? Laat je adviseren! Onze collega’s staan voor je klaar.

 

Bron: taxence

Terug

Nog niet uitgelezen?