Skip to main content
5 november 2020

Verantwoording doorbetaling doelgroepenvervoer door gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van vervoer. Welke afspraken zijn er gemaakt over de vergoeding van de gevolgen van het coronavirus?

In verband met het coronavirus en de maatregelen die de overheid genomen heeft om verspreiding van het virus te beperken is het gebruik van doelgroepenvervoer sinds maart 2020 fors gedaald. Als gevolg daarvan hebben vervoerders nagenoeg geen inkomsten uit vervoer, terwijl de vaste kosten van de ondernemingen gewoon doorliepen. Deze kosten bedragen ongeveer 80% van de totale kosten.

Dit percentage is onderbouwd vanuit berekeningen die recent door Panteia op verzoek van taxibranche KNV zijn uitgevoerd. De uitgevoerde ritten worden volgens de afspraken in de contracten vergoed. Voor uitgevallen ritten is de lijn van VWS, OCW en de VNG om in de periode maart 2020 t/m juni 2020 80% door te blijven financieren. Dit gold tot 1 juli 2020.

Gemeenten ontvangen voor het door hen georganiseerde doelgroepenvervoer middelen in hun reguliere uitkering vanuit het gemeentefonds. Deze middelen kunnen worden ingezet voor de doorfinanciering.

Er wordt momenteel met de koepelorganisatie van vervoersbedrijven (KNV) overlegd om tot een model te komen. Dit kunnen gemeenten en vervoersbedrijven gebruiken bij het opstellen van de jaarrekeningen en bij het op juiste manier verantwoorden dat deze doorbetalingen een doelmatige en rechtmatige besteding van publiek geld zijn geweest. Het is voor vervoersbedrijven, die voor meerdere gemeenten werken, zeer wenselijk om middels één model verantwoording af te leggen.

Wil je hier meer over weten? Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen. 

Terug

Nog niet uitgelezen?