Skip to main content
16 april 2020

Uitstel van aflossing en rente op de eigenwoningschuld?

Ging u na 1 januari 2013 een nieuwe of aanvullende lening aan voor de eigen woning? Dan moet deze tenminste annuïtair afgelost worden om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Naast eigenwoning leningen bij een bank, geldt dit ook voor leningen van de eigen BV of van een familielid. Kiezen voor uitstel van aflossing kan ertoe leiden dat de hypotheekrente niet langer voor u aftrekbaar is.

Wees u er ook bewust van dat uitstel van de betaling van hypotheekrente ertoe kan leiden dat een eventuele (maandelijkse) voorlopige teruggaaf 2020 achteraf te hoog blijkt. In dergelijke gevallen zal u als gevolg van de de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020 mogelijk een deel moeten terugbetalen. Dit geldt overigens ook voor rente uitstel op leningen zonder aflossingsverplichtingen.  

Onderzoek vooraf fiscale gevolgen

Ons advies: overweegt u anders om te gaan met uw eigenwoningschuld? Laat u dan vooraf goed informeren over de mogelijke fiscale gevolgen.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?