Skip to main content
2 maart 2015

Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico’s

De Wet BEZAVA beoogt de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn te brengen met die voor vaste krachten. Op dit moment is het mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de WGA –vast.

Vanaf 2016 zou  WGA-vast en flex gebundeld worden in één WGA percentage. Als werkgever heeft u dan de keuze voor een publieke verzekering bij het UWV of eigenrisicodragerschap al dan niet in combinatie met een private verzekering voor het WGA-risico voor vaste krachten en flexkrachten tezamen.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer Asscher heeft aangekondigd dat deze koppeling uitgesteld zal worden tot 1 januari 2017.

Terug

Nog niet uitgelezen?