Skip to main content
27 november 2020

UBO-registratie is gestart, welke stappen moet je doorlopen?

Het UBO-register in de praktijk

Sinds 27 september bestaat het zogenoemde UBO-register. De invoering van dit register heeft niet alleen de nodige impact voor eigenaren van besloten vennootschappen maar bijvoorbeeld ook voor de bestuurders van andere rechtspersonen. UBO (Ultimate Beneficial Owner) is elke natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten in een juridische entiteit heeft. Is het niet mogelijk om een UBO aan te wijzen, dan is de hoger leidinggevende de UBO. In zo’n geval spreken van een pseudo-UBO. Wij besteden uitgebreid aandacht aan de nieuwe UBO-wetgeving en hebben zelfs een stappenplan opgesteld. Een download vind je onderaan dit bericht.

Brief Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel is kort geleden begonnen met het opvragen van gegevens van de UBO’s van Nederlandse rechtspersonen. Grote kans dat je al een brief van de Kamer van Koophandel hebt ontvangen waarin verzocht wordt om binnen 6 weken opgave te doen van de UBO. Dit is nogal voorbarig: voor op 27 september 2020 bestaande rechtspersonen geldt dat zij 18 maanden de tijd hebben om hun UBO(‘s) in te schrijven. Dat de UBO-registratie plaats moet gaan vinden is zeker, dus het is goed hier nu al aandacht aan te besteden.

Welke gegevens moet je registeren en voor wie zijn die gegevens zichtbaar?

In het UBO-register is de naam van de UBO voor iedereen zichtbaar. Ook de omvang en soort van het belang van de UBO in de rechtspersoon wordt vastgelegd. Verder vindt registratie plaats van de geboortemaand, het geboortejaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het belang in de juridische entiteit.

Aanvullende, verplicht over de UBO, aan te leveren gegevens – zoals bijvoorbeeld geboortedag, -plaats en -land, het BSN-nummer van de UBO, het woonadres en de documentatie waarmee de UBO-status verplicht moet worden onderbouwd – zijn niet voor iedereen zichtbaar. Dit niet-openbare gedeelte van het UBO-register is alleen toegankelijk voor met name overheidsinstellingen.

Wat moet je doen om de UBO in te schrijven in het UBO-register?

Op de website van de Kamer van Koophandel dien je de gegevens in te vullen over de UBO. Lees hieronder meer over het Nederlandse UBO-register of download het stappenplan waarin wij aandacht besteden aan de inschrijving van de UBO en de daarvoor benodigde aanvullende documentatie.


Stolwijk Kennisnetwerk helpt!

Heb je vragen over de inschrijving in het UBO-register dan staan wij voor je klaar! Wil je meer weten over het verwerken en registreren van gegevens van UBO’s in het UBO-register? De adviseurs van het Stolwijk Kennisnetwerk helpen je om te bepalen of er sprake is van een plicht tot registratie van een UBO. Onze jurist Martijn Bloedjes is telefonisch (0314-369 111) en per e-mail (m.bloedjes@stolwijkkelderman.nl) bereikbaar voor al jouw vragen over dit onderwerp.

Terug

Nog niet uitgelezen?