Maak je keuze

UBO-opgave: de deadline nadert

10 feb 2022

Uiterlijk 27 maart 2022 moeten entiteiten hun UBO registreren bij de Kamer van Koophandel. Dit register volgt uit Europeesrechtelijke wetgeving, waarbij het doel is om inzichtelijk te maken wie het, uiteindelijk, voor het zeggen heeft in de entiteit of wie de revenuen van een entiteit ontvangt. Het centrale begrip in deze Antiwitwaswetgeving is het begrip UBO, de Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende.

In onze blogs van 15 oktober 2020 en 27 november 2020 zijn wij uitgebreid ingegaan op de achtergrond, de verplichtingen en de gevolgen die de registratie met zich meebrengt. Daarbij vind je in de laatst genoemde een memo met meer informatie over de UBO en het register. Ook vind je daar een stappenplan tot voorbereiding van de UBO-registratie.

Wij hebben inmiddels veel vragen over de UBO ontvangen. De 8 meest voorkomende vragen hebben wij hieronder beantwoord:


Elke juridische entiteit moet een UBO registreren. Wel kent iedere entiteit zijn of haar eigen definitie van het begrip UBO. Gemakshalve zijn de entiteiten, en haar definitie, te splitsen in de volgende groepen:

a) Kapitaalvennootschappen;
b) Personenvennootschappen;
c) Stichtingen (waaronder Stichting Administratiekantoren), verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Deelnemingen waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van een beursgenoteerde onderneming, hoeven geen UBO te registreren.

Ook een ANBI moet voldoen aan de UBO-verplichtingen. In de regel is er bij een ANBI geen sprake van een UBO op basis van eigendom of materieel belang. Vaak moet in dat geval een pseudo-UBO worden geregistreerd.

Voordat je de UBO registreert, moet eerst de UBO vastgesteld worden. Met de informatie in het memo verwachten wij dat je de UBO kunt vaststellen. Mocht je daar hulp bij wensen, of jouw conclusie door ons willen laten bevestigen, dan staan wij graag voor je klaar.

Wanneer de UBO is vastgesteld, moet deze geregistreerd worden. Deze registratie kun je elektronisch doen met behulp van je Digit. Ook kan de aanvraag elektronisch voorbereid worden, en vervolgens per post naar het KVK toegestuurd worden. In het laatste geval kunnen onze adviseurs je helpen bij de registratie.

De toestand op het moment van inschrijving is bepalend.

Hoewel de verplichting tot inschrijving van de UBO voor 27 maart 2022 moet plaatsvinden, is op 8 juli 2020 wel andere, flankerende, wetgeving in werking getreden. Namelijk:

  1. De verplichting voor juridische entiteiten om hun UBO bij te houden;
  2. De verplichtingen voor stichtingen om uitkeringen tot 25% bij te houden;
  3. Daarmee verband houdende strafbepalingen.

Na inschrijving van de UBO, dienen wijziging hierin doorgegeven te worden aan het KVK onder verbeurte van een boete.

De volgende gegevens in het UBO-register zijn voor iedereen toegankelijk: naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, land waar de UBO woonachtig is en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang.

In het geval geen of een verkeerde UBO wordt geregistreerd, kunnen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties worden opgelegd aan de juridische entiteit en/of UBO. De maximale boete bedraagt € 20.750 per overtreding. De strafrechtelijke handhaving kan worden ingezet als sprake is van verzwarende omstandigheden zoals een combinatie van strafrechtelijke delicten. Bijvoorbeeld als de onjuiste UBO-registratie samengaat met valsheid in geschrifte.

Stolwijk Kennisnetwerk helpt

Heb je (andere) vragen over de vaststelling van de UBO of inschrijving ervan in het register? De adviseurs van Stolwijk Kennisnetwerk staan voor je klaar. Mocht je nog geen klant zijn van Stolwijk Kennisnetwerk, neem dan contact op met onze fiscalisten Han Schut of Erwin ten Holder:

mr. H.J. (Han) Schut
E   h.schut@stolwijkkelderman.nl 
T   06 1309 6076

mr. E.G.J. (Erwin) ten Holder
E   e.t.holder@stolwijkkelderman.nl
T   06 3032 2635


Delen via Social Media