Skip to main content
3 juli 2014

U kunt nu de premiekorting jongeren toepassen

Sinds 1 juli 2014 kunt u de premiekorting voor voormalig werkloze jongeren toepassen in de loonaangifte. De premiekorting mag u ook toepassen op werknemers die u sinds 1 januari 2014 heeft aangenomen, maar niet met terugwerkende kracht. De korting bedraagt maximaal € 3.500 per jaar.

Door een wijziging van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (pdf) mag u sinds 1 juli 2014 een premiekorting toepassen als:

  • u op of na 1 januari 2014 en vóór 1 januari 2016 een jongere aanneemt die op het moment van indiensttreding minimaal 18 jaar en maximaal 26 jaar is;
  • de werknemer vóór indiensttreding een WW-of bijstandsuitkering ontving;
  • de werknemer een dienstverband krijgt van minimaal 32 uur per week;
  • de werknemer een arbeidsovereenkomst krijgt van minimaal zes maanden;
  • de werknemer een doelgroepverklaring van UWV of de gemeente heeft waarin staat dat hij een uitkering ontving op de dag voordat hij bij u in dienst trad.

Premiekorting geldt ook voor dienstverbanden sinds 1 januari 2014

De premiekorting mag u sinds 1 juli 2014 toepassen en geldt ook voor dienstverbanden die u bent aangegaan sinds 1 januari 2014, maar niet met terugwerkende kracht. Stel dat u een jongere op 1 februari 2014 heeft aangenomen en dat zijn contract tot en met 30 september 2014 duurt, dan mag u voor deze werknemer premiekorting toepassen van 1 juli 2014 tot en met 30 september 2014. Biedt u de werknemer een contract tot en met 1 november 2016, dan mag u de premiekorting toepassen voor de duur van dat contract maar maximaal twee jaar, dus van 1 juli 2014 tot 1 juli 2016. Wordt de jongere overigens tijdens het dienstverband 27 jaar, dan kunt u de premiekorting blijven toepassen.

 

Bron: Rendement
Terug

Nog niet uitgelezen?