Skip to main content
31 maart 2015

Tweede Kamer akkoord met Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Het moet eenvoudiger worden voor oudere werknemers om na hun AOW door te blijven werken. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van minister Asscher van SZW. Na het debat over het voorstel vorige week bleek al dat de bewindsman kon rekenen op een ruime meerderheid in de Kamer.

Met de wet worden enkele bepalingen weggenomen die het doorwerken door AOW’ers bemoeilijken. Zo zijn veel werkgevers huiverig om oudere werknemers aan te nemen, omdat ze vrezen dat deze sneller ziek worden en ze in dat geval wel twee jaar het loon moeten doorbetalen. In de nu aangenomen wet wordt die plicht beperkt tot dertien weken, nadat de Kamer een amendement aannam waarin de oorspronkelijke termijn van zes weken wordt verlengd.

Ook kunnen werkgevers straks in alle gevallen afwijken van de in de Wet werk en zekerheid geldende eis dat werknemers maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar mogen krijgen. Voor AOW’ers wordt die zogeheten ketenbepaling in de wet opgerekt naar zes contracten in vier jaar. Ook dat is met een amendement geregeld. In het oorspronkelijke voorstel was de mogelijkheid gecreëerd om dat per cao te regelen. De Kamer heeft daar nu een wettelijke bepaling van gemaakt, omdat niet alle werknemers onder een cao vallen.

 

Bron: sconline

Terug

Nog niet uitgelezen?