Skip to main content
16 oktober 2014

Verplichte vergoeding bij afloop contracten bepaalde tijd vanaf juli 2015

Vanaf juli 2015 geldt het herziene ontslagrecht. Eén onderdeel daarvan is het recht op een transitievergoeding voor de medewerker.

Dit recht op een vergoeding bestaat ook indien een contract voor bepaalde tijd, bij een totale duur dienstverband van twee jaar of meer, niet verlengd wordt.

Het is raadzaam hier nu al bij stil te staan indien u een contract voor een medewerker opstelt.

Bijvoorbeeld:
Uw werknemer heeft een jaarcontract welke per 1 november 2014 afloopt. Verlengd u dit contract met nog een jaar dan is de totale duur dienstverband 24 maanden (twee jaar). Echter, verlengt u het contract met 11 maanden, dan  bent u bij beëindiging van het dienstverband na afloop van die verlenging van het contract nog geen transitievergoeding verschuldigd aan uw medewerker.

Bovenstaande informatie is op hoofdlijnen. Is nadere informatie gewenst dan vernemen wij dit graag.

Terug

Nog niet uitgelezen?