Skip to main content
5 mei 2023

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

Op vrijdag 28 april werd de Voorjaarsnota 2023 gepresenteerd. Het kabinet heeft daarin een aantal belastingmaatregelen opgenomen. Hieronder hebben we de vijf belangrijkste voor je op een rijtje gezet. Ook vind je onderaan dit bericht een lijst met andere belastingmaatregelen uit de Voorjaarsnota 2023.

1. Aanpassingen in de BOR en DSR

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregeling bij bedrijfsopvolgingen in de inkomstenbelasting (DSR) verbeteren. Hiermee wil het kabinet zoveel mogelijk knelpunten voor ondernemers wegnemen. Dit zijn de voorgestelde maatregelen:

 1. Vanaf 2024 worden aan derden verhuurde onroerende zaken standaard gezien als beleggingsvermogen in de BOR en DSR.
 2. Vanaf 2025 wordt er meer vrijgesteld van belasting, namelijk 100% van de waarde van het bedrijf tot 1,5 miljoen euro en 70% voor het bedrag daarboven. Nu is de grens nog 1,2 miljoen en geldt er een vrijstelling van 83% voor bedragen boven de 1,2 miljoen.
 3. De doelmatigheidsmarges verdwijnen. Hierdoor wordt beleggingsvermogen niet meer gezien als ondernemingsvermogen. Nu wordt beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen nog als ondernemingsvermogen gezien.
 4. Bedrijfsmiddelen die niet alleen in de onderneming gebruikt worden, tellen voor de BOR en DSR straks alleen nog mee voor het deel dat wel in de onderneming wordt gebruikt.
 5. Alleen reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winst en liquidatieopbrengst komen nog in aanmerking voor de BOR en DSR.
 6. In sommige gevallen worden de bezits- en voortzettingseis, om in aanmerking te komen voor de BOR, versoepeld. De dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft.
 7. Oneerlijk gebruik van de BOR wordt aangepakt. Bijvoorbeeld dubbel gebruik en oneigenlijk gebruik door constructies met personen op hoge leeftijd, ook wel rollatorinvestering genoemd.

Let op!

Er is nog niet veel informatie beschikbaar over deze maatregelen. In juni 2023 komt er meer uitleg in een brief aan de Tweede Kamer.

2. Verfijningen in box 3 vanaf 2023

Het kabinet wil vanaf 2023 de volgende verbeteringen doorvoeren in box 3:

 1. Een deel van het geld van een VvE wordt gezien als banktegoed. En niet meer in de categorie overige bezittingen, waarover een veel hoger forfait (6,17% in 2023) betaald moet worden.
 2. Geld dat op een rekening bij een notaris staat, wordt ook gezien als banktegoed in plaats van ‘overige bezittingen’.
 3. Fiscale partners hoeven geen informatie meer te geven over geld dat ze elkaar verschuldigd zijn als ze samen belasting aangeven. Hetzelfde geldt voor ouders en hun minderjarige kinderen als het inkomen van het kind bij de ouders wordt opgeteld.

Tip!

Het nieuwe box 3-stelsel, gebaseerd op werkelijk rendement, wordt nog niet in 2023 ingevoerd maar pas op zijn vroegst in 2027. Dit was al eerder bekend, maar staat ook vermeld in de Voorjaarsnota 2023.

3. Verruiming herinvesteringsreserve (HIR) bij stoppersregelingen

Als je stopt met je bedrijf, kun je soms een deel van de waarde van je bedrijfsmiddelen opzijzetten in een zogenaamde herinvesteringsreserve (HIR). Later kun je deze HIR gebruiken om een nieuw bedrijfsmiddel te kopen zonder belasting te betalen. Dit kan nu al makkelijker als je stopt door overheidsingrijpen, maar vanaf 2024 worden de voorwaarden nog verder versoepeld. Hierdoor wordt het ook makkelijker om gebruik te maken van de HIR voor onder andere boeren die stoppen.

4. Afschaffen betalingskorting inkomstenbelasting

Vanaf 2024 kun je geen korting meer krijgen op de inkomstenbelasting als je de voorlopige aanslag in één keer betaalt. Dit geldt al vanaf 2023 voor de vennootschapsbelasting.

5. Afschaffing of versobering laag btw-tarief voor sierteelt, arbeidsintensieve diensten, cultuur en logies?

Het kabinet gaat de doelmatigheid van het lage btw-tarief (9%) onderzoeken. In het bijzonder kijkt het kabinet naar de sierteelt, arbeidsintensieve diensten (zoals schilders, kappers en schoenmakers), cultuur (zoals boeken, musea en bioscopen) en logies (zoals hotels en campings). Het kabinet beslist vóór Prinsjesdag 2023 wat ze gaat doen. Als het kabinet beslist om het tarief af te schaffen of te verlagen, houdt het rekening met de gevolgen voor specifieke groepen.

Andere fiscale maatregelen

In de Voorjaarsnota staan meer fiscale maatregelen. We noemen er een paar:

 • Het STAP-budget wordt afgeschaft vanaf 2024, maar de aanvraagperiodes die gepland staan voor juli, september en november gaan vooralsnog wel door.
 • Loonkostenvoordelen voor ouderen worden afgeschaft vanaf 1 januari 2026, maar in 2025 vindt nog wel uitbetaling plaats.
 • Regelingen voor onbelaste ov-abonnementen worden samengevoegd tot één vrijstelling.
 • Het aftrekpercentage van de EIA en het maximale investeringsbedrag worden vanaf 2024 structureel verlaagd.
 • Vanaf 1 januari 2025 is btw verschuldigd in de lidstaat van de afnemer bij culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve of vermakelijkheidsdiensten die virtueel worden verricht.
 • Het kabinet komt medio juni 2023 met voorstellen om bijzondere regelingen in de motorrijtuigenbelasting en de belasting personenauto’s en motorrijwielen te beëindigen of te versoberen.

Let op!
Deze maatregelen zijn nog voorstellen en moeten nog door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

De volledige Voorjaarsnota 2023 vind je hier.

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?