Skip to main content
15 juni 2020

TOFA: regeling voor werknemers met flexibel contract

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Om in aanmerking te komen voor de TOFA, moet u aan al onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw sv-loon (sociale verzekeringsloon) over februari 2020 was minimaal € 400.
 • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
 • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
 • Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
 • U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.
 • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Welke inkomsten tellen mee voor uw sv-loon?

Alle inkomsten waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt, tellen mee voor uw sv-loon. Meer informatie vindt u hier.

Met welke uitkeringen kunt u geen tegemoetkoming TOFA krijgen?

U kunt geen tegemoetkoming TOFA krijgen als u over april 2020 één of meer van onderstaande uitkeringen of tegemoetkomingen ontving:

 • Bijstandsuitkering
 • Bbz
 • TOZO
 • WW
 • Ziektewet-uitkering
 • WIA
 • WAO
 • WAZ
 • Wajong
 • Anw
 • IOAZ
 • IOAW
 • IOW
 • een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

Fiscale behandeling en aanvagen TOFA

De TOFA-tegemoetkoming is een compensatie voor gederfd loon en heeft de vorm van een eenmalige bruto tegemoetkoming van € 1.650 bruto (€ 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020). De tegemoetkoming wordt behandeld als loon, wordt ook als zodanig belast en vormt inkomen voor toeslagen. De tegemoetkoming zal bij wet met terugwerkende kracht worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en het UWV zal daarbij worden aangewezen als inhoudingsplichtige, zodat het UWV loonheffing kan inhouden.

Op dit moment kan de TOFA nog niet aangevraagd worden. Naar verwachting is dit mogelijk vanaf 22 juni aanstaande, maar dat is nog niet zeker. Op 19 juni wordt de definitieve datum bekend gemaakt vanaf wanneer u de TOFA aan kunt vragen. Vanaf het moment dat het mogelijk is om de TOFA aan te vragen, heeft u drie weken de tijd om uw aanvraag in te dienen. 

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?