Skip to main content
14 februari 2023

Toelichting commissie BBV op voorziening verlofsparen

Na een aanpassing van de CAO bleek onduidelijkheid te zijn ontstaan over de te vormen voorziening voor verlofsparen. Daarom publiceerde de commissie BBV onlangs een toelichting die ook vragen en antwoorden van eerder in 2022 bevatte. We hebben een en ander voor je samengevat.

Door de invoering van de spaarverlofregeling kunnen medewerkers de volgende zaken omzetten naar spaarverlof:

  • Verlofuren uit onregelmatig werken
  • Bovenwettelijk verlof
  • Verwerkvergoeding
  • Gekochte bovenwettelijke uren

Spaarverlof ontstaat niet automatisch. Een medewerker moet hiervoor een aanvraag indienen.

Verdere toelichting van commissie BBV

Voor het wel of niet vormen van een voorziening is het voor de commissie BBV van belang of er sprake is van aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijke of niet-gelijke omvang.

De commissie BBV licht eerdere antwoorden toe met:

  • Het wettelijk verlofsaldo per 31 december is een verplichting van gelijke omvang. Hiervoor wordt geen voorziening getroffen, omdat dit verlof binnen twee jaar moet worden opgenomen.
  • Het spaarverlof is een verplichting van niet-gelijke omvang. Hiervoor moet een voorziening worden opgenomen, omdat het spaarsaldo in de tijd vanwege toevoegingen en opnamen van het spaarverlof van niet gelijke omvang is.
  • Voor het bovenwettelijke verlof hoeft geen voorziening op te worden genomen als het een verplichting van gelijke omvang betreft. Een uitzondering bij het vormen van een voorziening hierbij is het bovenwettelijk verlof, dat geen gelijke omvang heeft of bestaat uit overmatige verlof- en spaarsaldi. Voor dit verlof moet wel een voorziening worden opgenomen. Het risico van het omzetten naar spaarverlof is belangrijk bij de analyse van de bovenwettelijk verlof verplichting.

Rekening houden met gemeentelijk beleid

Houd bij de bepaling van overmatige verlofsaldi, ook wel verlofstuwmeren genoemd, van bovenwettelijk verlof waarvoor een voorziening moet worden getroffen ook rekening met het gemeentelijke beleid in het kader van verlof-verjaring en maximaal verlof. Het beleid dat binnen de bepalingen van de cao valt mag niet in een voorziening worden opgenomen.

Zorg voor een goede onderbouwing en motivatie voor de bepaling van het bovenwettelijk verlof dat wel of niet in de voorziening moet worden opgenomen.

Terug

Nog niet uitgelezen?