Skip to main content
8 mei 2023

Tips: Werkgeluk voor oudere medewerkers

Als je ouder wordt ga je minder werken toch? Want daar word je gelukkiger van? Nou, niet per se. Er zijn vele andere mogelijkheden om als medewerker ook op hogere leeftijd werkgeluk te ervaren. We geven je een aantal tips hoe je oudere medewerkers werkgeluk kunt bieden en zo hun jarenlange kennis en ervaring optimaal kunt inzetten.

‘Ouderen’, je schijnt al tot deze groep te behoren vanaf 60 jaar. In de coronaperiode werd je op deze leeftijd zelfs al als ‘kwetsbare oudere’ aangemerkt. Dat kan al met al verkeerde associaties oproepen. Alsof je als 60-plusser niet meer volop kunt of wilt meedraaien. Natuurlijk is er een groep die het rustiger aan wil of moet doen, maar het overgrote deel van de 60+-beroepsbevolking blijft juist graag werken en zich ontwikkelen. Zij ervaren werkgeluk door van betekenis en actief te kunnen blijven. Een aantal manieren om daar samen aan te werken:

  • Trots blijven en meedoen
  • Bijblijven en jezelf ontwikkelen
  • Flexibele functies

1. Trots blijven en volwaardig meedoen

Ben je geneigd een oudere medewerker een regeling aan te bieden om minder te werken? Dat kan en wordt in de praktijk regelmatig gedaan. Diverse cao’s en pensioenfondsen hebben er ook nog eens aantrekkelijke regelingen voor. Maar wist je dat onderzoek heeft uitgewezen dat er andere werkgelukmaatregelen zijn die oudere medewerkers die actief willen en kunnen blijven veel meer waarderen? Blijven presteren en volwaardig meedoen en inbreng vindt de groep vaak het belangrijkst.

2. Bijblijven en jezelf ontwikkelen

Volwaardig meedoen, een bijdrage leveren, inbreng hebben, een verschil kunnen maken, dat zijn topics van belang. Maar om dat te kunnen doen en goed te zijn in je werk moet ook een oudere medewerker bijblijven en zich op bepaalde vlakken ontwikkelen. Wat heeft jouw oudere medewerker nodig om goed te zijn in zijn vak en rol? Vraag het, laat je medewerker meedenken en -praten in zijn eigen ontwikkelproces. En ga je nou nieuwe processen binnen je organisatie uitrollen? Werken met nieuwe software? Denk niet dat een oudere medewerker dit niet kan of wil. Hij heeft de kennis en ervaring nodig om goed en plezierig te kunnen werken. Dus neem hem mee, laat hem leren. Ook als het leerproces bij een oudere collega meer tijd in beslag neemt. En zeker ook belangrijk: stel eisen. Dat doe je toch immers ook bij jongere medewerkers?

3. Flexibele functies

In veel organisaties in Nederland zie je nog vaste organisatiestructuren, functiehuizen en -profielen. Maar sommigen durven het al aan: flexibele functies, een functieprofiel aanpassen op de medewerker in plaats van andersom. Zo kun je optimaal aansluiten op iemands talent en hem laten doen waar hij goed in is en gelukkig van wordt. Heb je dus een oudere medewerker, ga dan samen om tafel. Ontdek wat hij kan en wil en richt zijn functie waar nodig anders in en verschuif bepaalde taken en verantwoordelijkheden waar mogelijk naar elders in je team.

Soft, hard en hot skills

Om ervoor te zorgen dat medewerkers in de laatste fase van hun loopbaan goed blijven in hun werk en om flexibiliteit in functies aan te kunnen brengen, is het goed om te weten dat er drie soorten vaardigheden zijn:

Soft skills ontwikkelt iemand gedurende zijn loopbaan. Je kunt ze verbeteren met scholing en training, maar over het algemeen ontwikkel je soft skills op een natuurlijke manier, al doende en ervarende. Je leert de organisatie en collega’s kennen en weet steeds beter wat daarvoor wel of niet werkt. Bovendien leer je ook jezelf steeds beter kennen. Oudere medewerkers beschikken vaak volop over deze soft skills en hebben wat dat betreft veel in huis om een mentor voor jongere collega’s te kunnen zijn.

Hard skills zijn aangeleerd. Het gaat om technische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Hierin moet je als werkgever en medewerker beide in blijven investeren, zodat ze niet achterblijven of teruglopen. Een topic dat zeker ook van belang is om oudere medewerkers actief betrokken te houden.

Deze vaardigheden zijn hot en happening, van nu. Er is een korte periode veel vraag naar, maar die vraag ebt daarna vaak weer weg. Doorgaans zijn dit niet de vaardigheden voor oudere medewerkers. Zij bouwen vaak liever op dat wat ze al kennen en weten en maken daar eventueel een verdiepingsslag in. Al zijn er natuurlijk uitzonderingen die juist graag hun tanden in ‘hot’ zetten. Ik hiervoor geldt: ga hierover met elkaar in gesprek. Vul het niet voor de oudere medewerker in, maar heb het erover.

Loopbaanbegeleiding

Samenvattend: Wil je talent, kennis, ervaring en fijne mensen voor je organisatie behouden en gaan voor duurzame inzetbaarheid? Zet dan in op soft skills, blijf investeren in hard skills en doe geen aannames maar blijf in gesprek. Hulp nodig om in jullie gesprekken iemand kwaliteiten en wensen boven tafel te krijgen? Of bij het herinrichten van functies? Laat onze arbeids- en organisatiespecialisten eens met je meedenken. En heb je al eens gedacht aan de inzichten die een assessment je kan geven?

Terug

Nog niet uitgelezen?