Skip to main content
9 december 2020

Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Onlangs is het wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” geïntroduceerd. Eén van de onderdelen uit dit wetsvoorstel is de tijdelijke versoepelingen van de RVU-regeling die vanaf 1 januari 2021 in gaat.

Vanaf deze datum wordt voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de zogenaamde tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. Deze tijdelijke verruiming is onderdeel van het pensioenakkoord. De tijdelijke verruiming houdt in dat de RVU-heffing van 52% voor werkgevers tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven.

De voorwaarden voor de RVU-drempelvrijstelling zijn:

  1. de uitkering ingevolge de RVU-regeling wordt toegekend in (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de betreffende werknemer;
  2. het bedrag van de drempelvrijstelling wordt per maand berekend;
  3. de RVU-drempelvrijstelling geldt voor de periode van maximaal 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Gaat de uitkering minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd in, dan geldt de vrijstelling alleen nog voor de resterende maanden;
  4. de werknemer heeft uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt;
  5. de RVU-drempelvrijstelling bedraagt maximaal een bedrag dat, na vermindering van loonbelasting en premie volksverzekeringen, gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen zoals dat geldt op 1 januari van het jaar waarin de uitkering plaatsvindt.

Wanneer de vergoeding in het kader van een RVU eerder wordt uitbetaald dan 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd, ben je als werkgever de reguliere RVU-heffing van 52% verschuldigd. Ook over het meerdere dat boven de RVU- drempelvrijstelling uitkomt, ben je de reguliere RVU-heffing verschuldigd.

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld geeft een duidelijker beeld van hoe de tijdelijke verruiming werkt. In dit voorbeeld gaan we uit van een drempelvrijstelling van € 1.767 per maand.

Een werknemer bereikt op 20 juni 2024 de AOW-leeftijd. De werknemer ontvangt op 1 juli 2021 een eenmalige RVU-uitkering van de werkgever. De periode tussen het ontvangen van de RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd bedraagt 35 maanden en 19 dagen. Deze periode mag op hele maanden naar boven worden afgerond, zodat 36 maanden in aanmerking worden genomen voor de drempelvrijstelling. De vrijstelling bedraagt € 63.612 (36 maanden x € 1.767).

Let op: indien de eenmalige RVU-uitkering vóór 20 juni 2021 wordt ontvangen is er geen drempelvrijstelling van toepassing, omdat de uitkering meer dan 36 maanden vóór het bereiken van de AOW-leeftijd wordt ontvangen.

De RVU-drempelvrijstelling geldt gedurende de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Op basis van overgangsrecht geldt voor de jaren 2026 tot en met 2028 onder de hierna genoemde voorwaarden een uitloopperiode. Indien een RVU uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk is overeengekomen en de werknemer heeft de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt, kunnen op basis van overgangsrecht hieruit nog uitkeringen worden gedaan in de jaren 2026 tot en met 2028 met gebruikmaking van de RVU-drempelvrijstelling.

Let op: Op dit moment is dit wetsvoorstel en de nota’s van wijziging daarop, in behandeling bij de Eerste Kamer. In dat kader is dit artikel puur informatief en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Meer informatie

Heb je vragen over de toepassing van (de tijdelijke versoepeling van) de RVU-heffing, de verwerking ervan in de salarisadministratie of over het complete wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen”? Neem dan contact op met je vast contactpersoon binnen onze organisatie of onze specialisten op dit gebied:

Ilse Kleijn Winkel, adviseur arbeidsrecht
Mail: i.kleijnwinkel@vitaconluteijn.nl
Telefoon: 06 1126 0596

mr. Erwin ten Holder, fiscalist
Mail: e.t.holder@stolwijkkelderman.nl
Telefoon: 06 3032 2635

Terug

Nog niet uitgelezen?