Skip to main content
6 september 2022

Thuiswerkvergoeding door jaarlijkse indexatie per 2023 omhoog

In de wet is vastgelegd dat de onbelaste thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Daarmee wordt rekening gehouden met de inflatie. In de jaarlijkse Bijstellingsregeling directe belastingen wordt uitvoering gegeven aan de betreffende indexeringsvoorschriften. Naar verwachting gaat de onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 daarom omhoog naar € 2,13 per dag. 

De onbelaste thuiswerkvergoeding maakt onderdeel uit van diverse gerichte vrijstellingen in de loonheffing die het mogelijk maken om medewerkers onbelast bepaalde zakelijke kosten te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.

Met de onbelaste thuiswerkvergoeding krijgen werkgevers ruimte om tot een bepaald bedrag thuiswerkkosten van medewerkers vrij van loonheffingen te vergoeden. Werkgevers bepalen vervolgens zelf of zij hun medewerkers tegemoet willen komen in de kosten die deze medewerkers maken in verband met thuiswerken.

Zakelijke kosten vergoeden

De onbelaste thuiswerkvergoeding en de onbelaste reiskostenvergoeding zijn fiscale faciliterende regelingen voor situaties waarin een medewerker zakelijke kosten maakt en deze door zijn werkgever vergoed krijgt. Welke regeling bij een werknemer het beste past hangt af van zijn situatie.

Wat kost thuiswerken?

Volgens het Nibud kost thuiswerken nu € 3,05 per werkdag. In het rapport van augustus 2021 heeft het Nibud berekend dat de gemiddelde kosten om thuis te werken ongeveer € 2 per werkdag per persoon bedragen. In maart 2022 heeft het Nibud op eigen initiatief berekend dat thuiswerken door de gestegen energieprijzen duurder is geworden. De gemiddelde kosten om thuis te werken bedragen nu ongeveer € 3,05 per werkdag per persoon en zijn als volgt opgebouwd:

  • € 0,90  Elektriciteitsverbruik
  • € 0,05  Waterverbruik
  • € 1,00  Verwarming
  • € 1,05  Koffie en thee
  • € 0,05  Toiletpapier

Jaarlijkse indexatie

De berekening van het Nibud van augustus 2021 (€ 2 per werkdag per persoon) is gebruikt bij invoering van de onbelaste thuiswerkvergoeding. In de wet is vastgelegd dat dit bedrag vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Daarmee wordt rekening gehouden met de inflatie. Dit zal bij de onbelaste thuiswerkvergoeding voor het eerst per 1 januari 2023 plaatsvinden.

De tabelcorrectiefactor komt naar verwachting uit op 1,063, waardoor de vrijstelling per 1 januari 2023 – zonder rekening te houden met eventuele afronding – wordt verhoogd naar € 2,13.

Er komt dus geen maatregel in het Belastingplan 2023 om de onbelaste thuiswerkvergoeding weer in lijn te brengen met het geactualiseerde kostenplaatje voor thuiswerkers nu dit al in de wet is vastgelegd.

Actualisering berekening

Het Nibud draagt zelf zorg voor de actualisering van de berekening. Bij de periodieke evaluatie van deze regeling wordt bekeken of het forfait nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten die werknemers in de praktijk maken. Het kabinet zal de evaluatie van de thuiswerkvrijstelling meenemen in de evaluatie van de WKR die gepland staat voor 2023/2024.

 

Bron: Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?