Skip to main content
20 december 2022

TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt

In oktober kondigde het kabinet de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer op 19 november 2022 op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitwerking van de regeling.

Regeling zo snel mogelijk open

Er is voor de TEK gekozen voor een modelmatige aanpak: je verbruik wordt geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde energieprijs en dus niet op basis van het daadwerkelijk verbruik en de actuele energieprijs. Hierdoor kan de TEK-regeling sneller worden opengesteld voor aanvragen en weet je snel na het aanvragen welke tegemoetkoming je gaat ontvangen. Ook zijn door het werken met een modelmatige aanpak de administratieve lasten voor zowel ondernemers als de uitvoerder van de regeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), stukken lager. Er hoeft namelijk niet met facturen te worden gewerkt.

Energiekosten van minimaal 7% van de omzet

De TEK-vergoeding is voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten de energiekosten minimaal 7% van je omzet bedragen. De voorwaarde dat je alleen in aanmerking komt voor de TEK als je onderneming jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit verbruikt, is eerder al geschrapt.

Toetsing en berekening

Om te bepalen of je bedrijf aan de energie-intensiteitseis van 7% voldoet, wordt dat vooraf getoetst. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik gas in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze modelprijs wordt in januari bekendgemaakt. De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit je aangifte omzetbelasting.

Aanvragen en toekenning

Je kunt de TEK vanaf het eerste kwartaal van 2023 aanvragen in een digitaal loket van de RVO. Omdat de subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, kun je met terugwerkende kracht aanvragen. De RVO neemt vervolgens zo snel mogelijk een besluit over de toekenning. Wordt er toegekend, dan ontvang je binnen een week een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Na definitieve vaststelling wordt de uiteindelijke hoogte van de toe te kennen subsidie bepaald. Omdat voor de TEK-regeling in korte tijd een groot aantal aanvragen moeten worden verwerkt, verloopt de uitvoering grotendeels geautomatiseerd.

Van uitwerking op hoofdlijnen naar definitief

Het kabinet bekijkt nog of er voorwaarden kunnen worden gesteld aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid. Dit om ervoor te zorgen dat de steun zo gericht mogelijk kan worden gegeven aan bedrijven die het nodig hebben.

Zodra de regeling volledig is uitgewerkt, wordt deze voorgelegd aan het Adviescollege toetsing Regeldruk (ATR) en de Raad voor de Rechtspraak. Omdat de regeling onder het Tijdelijk crisiskader van de Europese Commissie valt, moet de regeling ook aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Deze stappen kunnen tegelijkertijd worden gezet, zodat er geen tijdsverlies is.

Informatie voor ondernemers via RVO en KvK

RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op www.rvo.nl/tek is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte’-pagina opengesteld. Daaar kun je je als mkb’er aanmelden en daarna pro-actief informatie ontvangen over de inrichting en openstelling van de TEK.

Voor informatie en persoonlijk advies kun je ook terecht op www.kvk.nl/energieloket van de Kamer van Koophandel. Je kunt dan denken aan praktisch advies over bedrijfsvoering, maar ook aan gerichte doorverwijzing naar subsidies en regelingen bij de RVO waarmee je zou kunnen verduurzamen of besparen.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

Nog niet uitgelezen?