Skip to main content
15 februari 2023

TEK energie-intensief mkb opent in eerste kwartaal

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opent dit eerste kwartaal van 2023. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) liet gisteren weten zo snel mogelijk een exacte datum bekend te zullen maken. Wat zijn de laatste ontwikkelingen voor deze tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die relatief veel energie verbruiken en zijn geraakt door hoge energieprijzen?

Zelf energie-intensiteit inschatten

De definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit zijn bekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde deze gemiddelde prijs vast, gebaseerd op het 4e kwartaal van 2022.

  • De modelprijs in 2022 voor gas is: € 2,41 per m³ gas
  • De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is: € 0,59 per kWh

Met deze prijzen berekent de RVO de energie-intensiteit van je onderneming. Je komt voor de TEK-subsidie in aanmerking als je energiekosten meer dan 7% van je omzet bedragen (intensiteitseis). De rekenformule en -voorbeelden zien, om te kunnen inschatten of je aan de energie-intensiteitseis voldoet? Je vindt ze op de website van de RVO.

Verlaging voorschotpercentage

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verlaagde onlangs het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming van 60% naar 50%. Ze heeft daar donderdag 9 februari 2023 een Kamerbrief over verstuurd aan de Kamer.

Als je TEK aanvraagt, krijg je dus een voorschot van 50% van de maximale tegemoetkoming in plaats van 60%. Deze verlaging is er, om de kans te verkleinen dat je voorschot straks hoger is dan je definitieve TEK-subsidie en je moet terugbetalen. De RVO gaat bij je voorschot en maximale subsidiebedrag namelijk nog uit van hoge energieprijzen. De huidige ontwikkelingen op de energiemarkt laten echter zien dat die prijzen niet per se hoog blijven.

Meer weten?

Heb je een vraag? Dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. Ook de RVO helpt je graag met onder andere een livechat op haar TEK-pagina en Hulp bij energiekosten-pagina. En kijk ook eens in het online Energieloket van de Kamer van Koophandel (KvK).

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Terug

Nog niet uitgelezen?