Skip to main content
10 maart 2014

Succesvolle kick-off van Intervisiegroep voor P&O-ers

Op dinsdag 25 februari jl. heeft de kick-off van de intervisiegroep voor P&O-ers plaatsgevonden op ons kantoor in Zevenaar. Een groep van geïnteresseerde en betrokken P&O-ers uit verschillende branches heeft zich aangemeld om deel te nemen aan deze bijeenkomst. De avond heeft dan ook met name in het teken gestaan van elkaar leren kennen en het peilen van behoeften voor vervolgsessies.

Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan verdiepende (thema) bijeenkomsten waarbij inhoudelijk op de materie wordt ingegaan, maar waar ook ruimte is voor het inhoudelijk delen van vragen, kennis & ervaringen.

Op basis daarvan is besloten om in de maand juni én in de maand september/oktober 2014 een volgende Intervisie Kennismeeting voor P&O-ers te organiseren.

Tot slot van de avond heeft een kennisoverdracht en deling plaatsgevonden met betrekking tot de Wet Werk & Zekerheid en de aanpassing van de WW.

Al met al kijken wij terug op een bijzonder inspirerende en geslaagde avond. Wilt u te zijner tijd ook deelnemen aan deze verrijkende kennisavonden? Hou dan onze website in de gaten!

 

Terug

Nog niet uitgelezen?