Skip to main content
1 juli 2014

Subsidieregelingen 55-plussers onbenut

Werkgevers kunnen een scholingssubsidie voor 55-plussers uit de WW die zij in dienst nemen, maar er wordt meer weinig beroep gedaan op de subsidiepot. Minister Asscher breidt de regeling uit zodat ook 50-plussers hier gebruik van kunnen maken.

Scholingsvoucher

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een scholingsvoucher, die bij het UWV kan worden aangevraagd. Met die scholingsvoucher ter waarde van maximaal € 750 (inclusief btw) kan de werknemer de kosten voor de opleiding betalen. Van het budget van ruim 4,5 miljoen euro dat tot en met mei hiervoor beschikbaar was, zit echter nog 85% in de subsidiepot, zo meldt nrc.nl op basis van een tussentijdse evalutatie door minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Regeling versoepelen

Een van de redenen is dat 45% van de aanvragen niet is gehonoreerd. De scholingsvoucher moet namelijk worden aangevraagd vóór de werknemer met de opleiding start. Asscher heeft in een brief naar de Tweede Kamer laten weten dat hij deze voorwaarde wil versoepelen door de aanvraagtermijn voor de scholingsvoucher te verruimen. Ook wil Asscher het maximum bedrag verhogen naar duizend euro, omdat het bedrag voor veel scholingstrajecten niet toereikend is.

Ook voor 50-plussers

Minister Ascher schrijft in de brief ook dat het Actieplan met een jaar wil verlengen en dat voortaan ook 50-plussers gebruik mogen maken van de regelingen. Asscher heeft het budget hiervoor verhoogd van 67 naar 101 miljoen. Dit betekent dat ook werkzoekenden vanaf 50 jaar voortaan in aanmerking kunnen komen voor een sollicitatietraining of geld voor scholing. Tot dusver gold de regeling alleen voor werkloze 55-plussers. Omdat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet veel afwijkt van die van 55-plussers, breidt Asscher de regeling nu uit voor deze leeftijdsgroep.

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma lijkt Asscher ‘een beetje de vlucht naar voren te kiezen, terwijl uit de cijfers blijkt dat het actieplan tot op heden eigenlijk helemaal niet goed loopt’. De resultaten blijven op enkele punten ver achter bij de gestelde doelen, constateert Heerma. ‘Werkzoekenden 50-plussers zijn er meer bij gebaat als de minister zijn energie er in zou steken om het actieplan echt te verbeteren.’

Het aantal werkzoekende 50-plussers met een WW-uitkering stijgt nog altijd. Op dit moment hebben ruim 188.000 50-plussers in ons land een werkloosheidsuitkering, bijna een kwart meer dan een jaar geleden.

Bron: nrc/ministerie van Sociale Zaken/ANP

Terug

Nog niet uitgelezen?