Skip to main content
12 mei 2022

Subsidieregeling Praktijkleren

Met ingang van 2 juni a.s. kan er weer een aanvraag worden ingediend voor de subsidieregeling.

Het indienen kan tot 16 september 2022, 17.00 uur. Deze subsidie wordt achteraf aangevraagd en op basis van het voorgaande studiejaar verstrekt. De subsidie wordt dus niet meer verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Aanvraag

De subsidie praktijkleren is bedoeld voor begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers uit het:

 • vmbo
 • voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • praktijkonderwijs (PRO)
 • mbo-beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl)
 • hbo
 • wo (promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding)

Als werkgever kun je maximaal € 2.700 subsidie aanvragen per praktijkplaats of werkleerplaats per schooljaar.

Praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg?

Heb je een praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg? Dan kun je de Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor de subsidie praktijkleren wanneer:

 • Je voldoet aan de voorwaarden van de onderwijscategorie waarvoor je aanvraagt.
 • Je vraagt de subsidie aan het eind van het schooljaar aan, na afloop van de begeleiding.
 • Je moet een administratie bijhouden, bewaren en op verzoek laten zien (bijvoorbeeld een geldige praktijkleerovereenkomst en een kopie van het diploma).

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Er is extra subsidie beschikbaar voor bedrijven die een leerplek aanbieden in bepaalde sectoren. Daarbij gaat om:

 • mbo bbl-leerplekken in de landbouw, horeca en recreatie
 • mbo bbl-leerplekken in conjunctuurgevoelige sectoren
 • hbo-leerplekken in de gezondheidszorg en techniek

Bied je een leerplek aan in een van deze sectoren? Dan krijg je een toeslag op de subsidie.

Beslissing, bedrag en uitbetaling

Alle aanvragen worden na 16 september as. gelijktijdig verwerkt. Naar verwachting voor het eind van het jaar krijg je als werkgever dus zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag.

De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Deze wordt bepaald aan de hand van het aantal verzochte aanvragen binnen elke categorie. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag per leerling per studiejaar is € 2.700. Je ontvangt dus een lager bedrag aan subsidie wanneer er veel aanvragen in jouw categorie zijn. Uiteraard worden de subsidies vastgesteld naar evenredigheid voor de duur van de opleiding en de werkelijke praktijkbegeleiding die je hebt geboden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de subsidie praktijkleren en wat dit voor jouw organisatie betekent? Neem dan contact op met onze specialisten, zij vertellen je er graag meer over.

 

Bron: RVO

Terug

Nog niet uitgelezen?