Skip to main content
10 juli 2014

Subsidieregeling Praktijkleren

Eerder informeerden wij u via de memo ‘kortingen en vrijstellingen 2014’ over de subsidieregeling praktijkleren. Graag informeren wij u nu over de aanvraag en het verloop van de vaststelling van deze subsidie.

Vervanging wet vermindering afdracht

Per 1 januari 2014 is er geen sprake meer van de afdrachtvermindering onderwijs. Deze heeft plaats gemaakt voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidie wordt achteraf aangevraagd en op basis van het voorgaande studiejaar verstrekt. De subsidie wordt dus niet meer verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Aanvraag

Wilt u gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren, dan kunt u een digitale aanvraag indienen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Na afloop van het schooljaar of na afloop van de periode waarin u de leerling begeleidt, kunt u de aanvraag indienen. Voor vmbo- en mbo-leerlingen loopt het studiejaar tot en met 31 juli. Voor hbo-studenten, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) loopt het studiejaar tot en met 31 augustus. Let wel, uw aanvraag dient  uiterlijk 15 september 2014 voor 17.00 uur ingediend te zijn.

Voor de subsidie aanvraag voor de leerlingen die bij u starten in het schooljaar 2014-2015 kunt u onze berichtgeving afwachten. Waarschijnlijk kan er opnieuw aangevraagd worden in de periode juni tot en met september 2015.

Bij de aanvraag hoeft u verder geen documentatie mee te zenden. Het invullen van het digitale aanvraagformulier is een verklaring dat u als  werkgever beschikt over een getekende leerwerkovereenkomst en dat u de benodigde administratie op orde heeft.  Wat dit laatste precies inhoudt, kunt u nalezen in de bijlage ‘Memo kortingen en vrijstellingen 2014 – subsidieregeling praktijkleren’.

eHerkenning

Voor de aanvraag is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Mocht u nog niet over een eHerkenningsmiddel met  betrouwbaarheidsniveau 1 beschikken, houdt u dan rekening met de levertijd bij de aanschaf van dit eHerkenningsmiddel. Er is namelijk verschil in de levertijd en ook de prijs van de diverse aanbieders van de eHerkenningsmiddelen.
Voor meer informatie over eHerkenning verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.

Beslissing, bedrag en uitbetaling

Alle aanvragen worden na 15 september as. gelijktijdig verwerkt. De minister neemt binnen dertien weken na 15 september een besluit over de toekenning van de subsidies. Voor het einde van het jaar krijgt u als werkgever dus zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag.

De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Deze wordt bepaald aan de hand van het aantal verzochte aanvragen binnen elke categorie. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag per leerling per studiejaar is € 2.700. U ontvangt dus een lager bedrag aan subsidie wanneer er veel aanvragen in uw categorie zijn. Uiteraard worden de subsidies vastgesteld naar evenredigheid voor de duur van de opleiding en de werkelijke praktijkbegeleiding die u heeft geboden.

Het voor u vastgestelde subsidie bedrag wordt nog in 2014 door de RVO.nl uitbetaald.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Terug

Nog niet uitgelezen?