Skip to main content
9 augustus 2023

Subsidie voor scholing mensen met kwetsbare arbeidsmarktpositie

Minister Schouten stelt € 70 miljoen beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo kun je als werkgever bijvoorbeeld subsidie ontvangen voor loonkosten als je iemand uit de bijstand in dienst neemt en opleidt.

De extra financiële middelen zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan en zijn vooral gericht op scholen en begeleiden. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld werkzoekenden, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, mensen zonder vervolgopleiding of mensen met een laag inkomen uit werk. En neem je iemand uit de bijstand aan en leid je deze op, dan kun je als werkgever dus een subsidie voor de loonkosten ontvangen. Je mag het geld daarbij ook gebruiken om iemand buiten het werk te begeleiden, bijvoorbeeld bij wonen, zorgen, financiën en lichamelijke en psychische gezondheid.

Subsidie aanvragen

Heb jij een project gericht op het stimuleren van gelijke kansen en non-discriminatie en met een looptijd van maximaal twee jaar? Opleidings- en ontwikkelingsfondsen en sociale partners kunnen vanaf begin oktober tot en met eind januari 2024 subsidie aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het beoordeelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Ontvang je een toezegging, dan neemt het ESF+ 40% van de kosten voor zijn rekening en bekostig je zelf de overige 60%.

Meer weten? Kijken eens op de website van ESF+ .

 

Bron: Taxence

Terug

Nog niet uitgelezen?