Skip to main content
16 mei 2024

Subsidie praktijkleren – Wij helpen je aanvragen

Werkten er in de afgelopen maanden medewerkers voor je via praktijkleren of een werkleerplaats? Tussen 3 juni 9:00 uur en 17 september 2024 17:00 uur kun je daarvoor de subsidie praktijkleren aanvragen over schooljaar 2023/2024. Lees waar je op moet letten of laat ons je helpen bij de aanvraag.

Met praktijkleren of een werkleerplaats laat je iemand gerichte ervaring opdoen binnen jouw organisatie. Een win-win, want je bereidt de (vaak jonge) medewerker voor op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd wordt die kenner van jouw organisatie en kun je vervolgens vaak écht op hem bouwen. Geen wonder dus dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dit soort kansen wil stimuleren, onder andere met de subsidieregeling praktijkleren.

Subsidie praktijkleren aanvragen

Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats kun je maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Je vraagt de subsidie praktijkleren aan tussen 3 juni en 17 september 2 en wel via het elektronisch aanvraagloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ten opzichte van voorgaande jaren is het aanvraagproces iets gewijzigd.

Je weet niet goed hoe je de aanvraag moet aanpakken of hebt er geen tijd voor? Laat ons de aanvraag voor je indienen en afhandelen.

Let op!

Voorwaarden subsidie praktijkleren

De mogelijkheden van de subsidieregeling praktijkleren gelden niet voor elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg. Op de website van RVO vind je de voorwaarden.

eHerkenning nodig

Vraag je de subsidie praktijkleren zelf aan, dan heb je eHerkenning van minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau EH3 nodig. eHerkenning kun je aanvragen via www.eherkenning.nl en neemt meerdere werkdagen in beslag. Wees er dus op tijd bij.

Administratie bijhouden

Als je een leerling/student begeleidt en je wilt daarvoor subsidie praktijkleren aanvragen, dan moet je als werkgever zelf de administratie bijhouden en in geval van een steekproef van RVO kunnen overhandigen. Je kunt daarbij denken aan een getekende praktijkleerovereenkomst en aanwezigheids- en begeleidingsadministratie per deelnemer/student.

Meer weten over de subsidie praktijkleren?

Meer over de subsidieregeling praktijkleren, waaronder tips voor het voorbereiden en aanvragen, vind je op de RVO-website. Maar natuurlijk kun je ook bij ons terecht, ook als je wilt dat wij jouw aanvraag voor de subsidie praktijkleren oppakken en indienen. Onze specialisten Melanie Wesdorp en Loïs Pastoor helpen je graag en we brengen alleen de bestede uren in rekening. Bel 0316 740 115 of mail naar m.wesdorp@vitaconluteijn.nl of l.pastoor@vitaconluteijn.nl.

Terug

Nog niet uitgelezen?