Skip to main content
29 juni 2023

Stijgingen minimumloon per 1 juli en 1 januari

Per 1 juli 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,13%. En de verwachting is dat per 1 januari 2024 er opnieuw een verhoging zal zijn: het wettelijk minimumuurloon wordt dan gebaseerd op een 36- in plaats van 40-urige werkweek.

Per 1 januari 2023 steeg het wettelijk minimumloon al met maar liefst 10,15%. Per 1 juli 2023 stijgt het verder door met 3,13%. Daarmee komt het minimumloon per maand vanaf 1 juli 2023 uit op € 1.995,00.

Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder en wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur. Het is de bedoeling dat er per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon wordt ingevoerd, gebaseerd op een 36-urige werkweek. De wetswijziging hiervoor is al aangenomen, maar het tijdstip van inwerkingtreding moet nog worden vastgesteld.

Minimumjeugdlonen en beroepsbegeleidende leerweg

De minimumjeugdlonen bedragen een vast percentage dat afgeleid is van het minimumloon en stijgen dus ook met 3,13%. Voor leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen en die 15 tot en met 17 jaar of 21 jaar en ouder zijn, gelden dezelfde bedragen als voor andere jongere werknemers. Maar voor leerlingen in de bbl die 18 tot en met 20 jaar zijn, gelden afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen.

Meer weten?

Inzicht in alle categorieen en staffels? Je vindt ze in de update van onze Special Lonen. Ook kun je de rekenregels downloaden op de rekenregelspagina van de Rijksoverheid.

Terug

Nog niet uitgelezen?