Skip to main content
6 april 2020

Steunmaatregelen zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland heeft op 5 april 2020 de regeling gepubliceerd waarmee zij zorgaanbieders gaan compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de Coronacrisis. U zult daarover geïnformeerd zijn door uw branche- en/of beroepsorganisatie. De regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering en die overigens voldoen aan de voorwaarden. De uitkering geschiedt in de vorm van een continuïteitsbijdrage.

Samenloop NOW

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis (o.a. de NOW regeling), behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars. Van fiscale regelingen als uitstel van betaling kan wel gebruik gemaakt worden. Uit vragen en antwoorden op de site Rijksoverheid.nl blijkt dat zorgaanbieders voor ondersteuning eerst een beroep moeten doen op de zorgverzekeraars. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat er sprake is van niet-verzekerde zorg, dan kunnen werkgevers in de zorg zich wenden tot het UWV om een aanvraag voor de NOW te doen.

Pas op de plaats

Wij krijgen veel vragen over de samenloop van deze regelingen. De regeling van Zorgverzekeraars Nederland is echter nog niet in detail bekend. Daarom kan nu ook nog niet bepaald worden of er recht op een NOW subsidie resteert voor de zorgaanbieders. Door nu aanspraak te maken op de NOW regeling zouden wellicht rechten op de regeling van de zorgverzekeraars verloren kunnen gaan. Vandaar dat wij adviseren kortstondig een pas op de plaats te maken. De veelheid van vragen doet verwachten dat er snel meer duidelijkheid komt.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?