Skip to main content
31 mei 2021

Start aanvraagperiode Subsidieregeling Praktijkleren 2020/2021

Op 2 juni start het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren studiejaar 2020/2021. Werkgevers kunnen vanaf dat moment tot en met 16 september 2021 een aanvraag indienen voor de subsidie. Dit jaar zijn er een aantal afwijkende en nieuwe regels. 

Voor werknemers die een leerwerk- of praktijkopleiding volgen kan een werkgever recht hebben op een subsidie praktijkleren. Deze subsidie kun je gebruiken voor de begeleiding van de studenten en scholieren. Per praktijk- of leerwerkplek kun je als werkgever maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Tot 2023 is er jaarlijkse een budget beschikbaar van bijna € 203 miljoen.

Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie

Leerbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie kunnen, bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren, een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden aan een mbo’er. Tot en met studiejaar 2020-2021 bedraagt het extra budget jaarlijks € 10,6 miljoen. Daarnaast is er voor het hbo nog eens € 5,5 miljoen beschikbaar voor sectoren met tekorten. Deze sectoren kunnen, bovenop de uitkering van € 2.700, extra subsidie ontvangen. Het gaat onder andere om de deeltijd en duale hbo-opleidingen in de techniek en zorg.

Strengere toegang aanvraagloket

De aanvraag verloopt via de website van de RVO. Van 2 t/m 30 juni 2021 is het voor de aanvraag nog mogelijk met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 of 2 in te loggen. Vanaf 1 juli 2021 is minimaal niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ vereist. Organisaties die nog niet over het juiste middel beschikken, kunnen de eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Hier staat een aanschaftijd van ongeveer twee weken voor. Medio december ontvangen aanvragers de beslissing over de subsidie en krijgen zij deze uitbetaald.

Gevolgen coronacrisis voor subsidie

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben sommige werkgevers te maken gehad met een gedwongen bedrijfssluiting, waardoor de studenten niet de uren gemaakt hebben die minimaal vereist zijn voor de subsidieregeling. Aangezien de hoogte van de subsidie gebaseerd wordt op het aantal weken dat een erkend leerbedrijf de studenten begeleidt, worden de weken vanaf 16 december 2020 waarin de werkgevers de studenten niet konden begeleiden wegens een gedwongen bedrijfssluiting, door de RVO niet in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Hetzelfde geldt voor organisaties die niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten omdat het openhouden van de organisatie niet verantwoord was.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren of ben je op zoek naar hulp bij de aanvraag ervan? Onze adviseur staan voor je klaar.

 

 

Bron: Rendement Online

 

Terug

Nog niet uitgelezen?