Skip to main content
12 april 2021

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de corona maatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. 

Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 €100 miljoen beschikbaar en €80 miljoen voor de eerste helft van 2021.

De specifieke uitkering kan aangevraagd worden van 1 april tot en met 31 mei 2021. Op 1 april zal de contactpersoon van de gemeente een mail ontvangen met een link naar het aanvraagformulier. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door de gemeente. Daarbij worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Een overzicht van de uitgaven of gederfde inkomsten per exploitant die zijn gerealiseerd of nog gerealiseerd gaan worden.
  • Een overzicht van de exploitatiebijdrage per exploitant die door een gemeente in het jaar 2020 is verstrekt.
  • Een onderbouwing van de bovenstaande bedragen.

Voor 1 september 2021 ontvang je een beslissing op de aanvraag. Wanneer het totaal van de aangevraagde uitkeringen het beschikbare budget overschrijdt, worden de aanvragen naar rato verleend.

Terug

Nog niet uitgelezen?