Skip to main content
18 februari 2014

S&O-uren 2013 uiterlijk 31 maart 2014 melden

U heeft nog tot en met maandag 31 maart 2014 om de uren die uw onderneming in 2013 aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heeft besteed, te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doet u dit niet, dan krijgt u een boete.

Als uw onderneming in 2013 een S&O-verklaring heeft gekregen, zodat u de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk mocht toepassen, moet u vóór 1 april 2014 de werkelijk gerealiseerde S&O-uren melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit staat in de Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering.

Altijd de werkelijke S&O-uren doorgeven

U moet de door uw onderneming gemaakte S&O-uren altijd doorgeven. Dit doet u via het eLoket van RVO.nl. Het doet er niet toe of uw onderneming méér of minder S&O-uren heeft gemaakt dan in de S&O-verklaring is aangegeven of precies hetzelfde aantal uren. Ook als er in de praktijk helemaal geen gebruik is gemaakt van de afdrachtvermindering S&O, moet u dit aan RVO.nl doorgeven. Tot en met 2012 was een melding van de S&O-uren alleen nodig als die substantieel afweken van de uren in de S&O-verklaring.

Boete bij te laat melden van S&O-uren

Meldt u de werkelijk uren pas na 31 maart 2014 bij RVO.nl, dan kan uw onderneming een boete krijgen. Meldt u helemaal niets, dan gaat RVO.nl ervan uit dat u helemaal geen uren heeft gerealiseerd. U krijgt dan een boete én een volledige correctie van de S&O-verklaring. Dit betekent dat u het deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u in 2013 door toepassing van de afdrachtvermindering S&O niet heeft afgedragen, alsnog moet betalen.

Terug

Nog niet uitgelezen?