Skip to main content
14 oktober 2021

SKN Medewerkers-participatieplan zorgt voor verbinding

De toegevoegde waarde van een kennisorganisatie als SKN naar buiten toe, hangt sterk samen met de mate van interne betrokkenheid en verbondenheid. De organisatie besloot, vanuit dit oogpunt, in 2020 om stappen te zetten in de richting van een medewerkers-participatieplan. Na de nodige voorbereidingen lag er in het voorjaar van 2021 een gezamenlijk gedragen stuk. 18 Medewerkers besloten om daadwerkelijk financieel te participeren.

Het begrip samen behoort tot de kernwaarden van Stolwijk Kennisnetwerk. Dat lezende, denk je misschien: ‘Logisch. Een netwerk vorm je toch ook samen? Joost Kelderman, één van de 5 partners van SKN die samen het medewerkers-participatieplan hebben vormgegeven, geeft dan ook aan dat hij samenwerken binnen SKN ziet als een sleutelbegrip. Hij benadrukt: “Het gaat er wat ons betreft vooral om hóe je samen vorm aan zo’n netwerk geeft en wat je er samen aan doet om optimaal de verbinding te zoeken. Steeds meer van onze mensen functioneren op het niveau van eindverantwoordelijke. Met deze groep gaan wij graag een sterker commitment aan, voor verdere groei van de betrokkenheid. Daarnaast vinden we het belangrijk dat deze collega’s ook meedelen in het succes van onze organisatie.”

“Op het certificaat dat we uitgereikt kregen, stond de tekst bewijs van duurzame verbinding. Zoiets raakt me wel.”

Evenwichtige regeling

In de geest van samen werd het plan – in samenwerking met een ervaren en onafhankelijke externe partij – opgesteld en voorgelegd aan de potentiële deelnemers. Iedere aanwezige kreeg dezelfde informatie en er was de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Ook konden geïnteresseerden uitgebreid vragen stellen over de financiële gevolgen. Uiteindelijk ontstond er een evenwichtige regeling, waar alle betrokkenen zich in konden vinden.

Blijk van waardering

Accountant Joyce Stortelder ging uiteindelijk over tot financiële participatie. Zij had vooraf niet echt verwachtingen over de inhoud van het plan. Toen Joyce de uitnodiging voor een eerste bijeenkomst ontving, stond zij dan ook blanco in het verhaal. “De uitleg was duidelijk. We kregen de gelegenheid om vragen te stellen en ook inzicht in de antwoorden op vragen van andere collega’s. Die waren helder. Na de bijeenkomst nam ik alle informatie mee naar huis. Ja, toen wilde ik het natuurlijk wel even laten bezinken en het er thuis over hebben. Al kun je zelf bepalen met welk bedrag je wilt participeren, het is toch een behoorlijke financiële afweging. Gelukkig was er alle ruimte voor bezinning.”

Joyce werkt sinds 2012 bij Stolwijk Kelderman. Zij woog haar risico’s zorgvuldig af en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat zij zich veilig voelde bij participatie. “Ik kijk met een lange-termijn blik naar de organisatie en heb na al die jaren veel vertrouwen in mijn werkgever.” Bij het ondertekenen van de overeenkomst ontvingen alle deelnemers een symbolisch certificaat. Joyce: die van mij hangt in mijn werkkamer en ik kijk er soms trots naar. Ik vond het ook een eer dat ik gevraagd werd, zie het als een blijk van waardering. Maar goed, verder gaat het werk natuurlijk gewoon door. Het mooie van deze vorm van deelnemen is dat je wel voor een stukje mee onderneemt, maar niet de zorgen hebt die horen bij volledig ondernemerschap.”

Gedenkwaardig moment

Ook kantoordirecteur Diana Aalderink ging mee in het participatieplan. Vanuit haar rol in de organisatie belicht zij haar deelname op haar manier: “Ik vind dit wel een hele mooie bekrachtiging van de verbondenheid waar wij als SKN zo naar streven. En zo voelt het ook. Sterker nog, het is échter geworden. Op deze manier samen ondernemen geeft een andere betekenis aan je werk. De toekomstbestendigheid van de organisatie, dat zijn de mensen die er werken. SKN ziet dat goed in, vind ik. Voor mij was er geen twijfel.”

Diana hield ook een mooi gevoel over aan de symboliek met het tekenen van de stukken. “Er was champagne en de sfeer was geweldig. In deze bijzondere tijd (beperkingen van corona, red.) vond ik het een gedenkwaardig moment. Op het certificaat dat we uitgereikt kregen, stond de tekst bewijs van duurzame verbinding. Zoiets raakt me wel. Ik vind het mooi dat we dat samen zo kunnen doen.”


Participantenbijeenkomsten

Het is de bedoeling om twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle participanten te organiseren. Dan staan natuurlijk de cijfers, maar vooral ook de actuele ontwikkelingen en de toekomstvisie op de agenda. Tijdens de participantenbijeenkomsten, die in de praktijk vorm en inhoud zullen krijgen, ontvangen de participanten de nodige informatie. Daarnaast zal hen gevraagd worden om over bepaalde onderwerpen mee te denken. rnrnDe participatieregeling zoals deze nu is opgezet, wil SKN ongeveer twee jaar na de start evalueren. Vanuit de opgedane ervaringen bekijkt de organisatie of het wenselijk is om deze aan te passen.
Terug

Nog niet uitgelezen?