Skip to main content
1 maart 2023

SiSa-verantwoording: extra aandachtspunten

Binnenkort starten we met de controle van de SiSa-verantwoording voor je organisatie. Let bij de voorbereiding extra goed op:

 • M&O-beleid voor de Wet Inburgering 2021
 • Argumentatie bij afwijkingen van de Tozo

Daar gaat dit jaar (nog) meer aandacht naar uit.

Voor het uitvoeren van specifiek beleid van de Rijksoverheid kun je als gemeente of provincie aanspraak maken op specifieke uitkeringen. De verantwoording over de besteding hiervan verloopt via de SiSa-systematiek: single information, single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige accountantscontrole. De verantwoording voeg je bij de jaarstukken van je organisatie. We vragen je daarbij dus extra aandacht te besteden aan M&O-beleid voor de Wet Inburgering 2021 en de Tozo.

M&O-beleid voor Wet Inburgering 2021

Van een gemeente wordt verwacht dat je, in aanvulling op het bestaande M&O-beleid, specifiek aandacht besteedt aan de Wet Inburgering 2021. Is het M&O-beleid van jouw organisatie nog niet schriftelijk vastgelegd of komt de Wet Inburgering 2021 er nog niet specifiek in naar voren, stel dan alsnog specifiek beleid op en documenteer dit schriftelijk. De Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2022 wijst hier expliciet op en vraagt om extra aandacht voor wetspecifieke risicofactoren en –afwegingen van de Wet Inburgering 2021. De accountant controleert de toereikendheid en naleving en toetst de werking van getroffen maatregelen.

Waar sowieso aandacht voor moet zijn in het M&O-beleid voor de Wet Inburgering 2021:

 • Toetsing op registratie van inburgeraars bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Toetsing op identificatie van inburgeraars aande hand van paspoort/ID-bewijs
 • Toetsing van de woonplaats van inburgeraars
 • Volgen van de voortgang van persoonlijk inburgerings plan (PiP), participatieverklaringstraject (PVT) en Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP)
 • Toetsing op onrechtmatige beïnvloeding van de leefbaarheidstoets om de route af te schalen
 • Oplegging van boetes
 • Uitvoering van verbijzonderde interne controle
 • Toetsing op certificering van cursusinstellingen
 • Voorkoming van misstanden bij cursusinstellingen

Argumentatie bij Tozo-afwijking

In 2022 is beperkt uitgekeerd in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Als accountant controleren we de SiSa-verantwoording volgens de geldende wet- en regelgeving van de Tozo. Een enkele keer kan dit gecompliceerd zijn, omdat de norm niet altijd concreet is. Is hiervan sprake voor jouw organisatie, dan verzoeken we je:

 • Schriftelijk een standpunt in te nemen over de interpretatie van de wet- en regelgeving
 • Dat elementaire interne controles zijn uitgevoerd en goed zijn gedocumenteerd
 • De overwegingen die bij de controle in acht zijn genomen overwegingen over de wijze van verantwoording van de Tozo in de SiSa paraat te hebben

De accountant toetst de overwegingen en documentatie van een gemeente. We leggen dit, met onderbouwing van ons oordeel, vast in het controledossier. Bij onze oordeelsvorming mogen we je organisatie het voordeel van de twijfel geven, vanuit de intentie van de Tozo-regeling. Dan moet je echter wel alles goed uitgevoerd en gedocumenteerd hebben.

 

Bron: Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2023

Terug

Nog niet uitgelezen?