Skip to main content
12 juni 2023

SiSa en verbijzonderde interne controle gemeenten

Als college van burgemeester en wethouders ben je verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening. De commissie BBV heeft onlangs een verduidelijk toegevoegd over wat te doen met fouten en onduidelijkheden die voortvloeien uit de bijbehorende verantwoording.

Met ingang van verslagjaar 2023 is het college van B en W verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening van de gemeentelijke organisatie. Daarin moet zij het vermogen en resultaat getrouw weergeven en ervoor zorgen dat een en ander in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat weergegeven. Hierbij hoort overigens ook een rechtmatigheidsverantwoording, waarin je als college rapporteert over de rechtmatige totstandkoming van de in jouw jaarrekening en SiSa-bijlagen opgenomen lasten, baten en balansmutaties.

De commissie BBV heeft hierop nu aanvullend gesteld:

In tegenstelling tot eerdere uitingen dienen de fouten en onduidelijkheden die voortvloeien uit de verantwoording van de specifieke uitkeringen ook opgenomen te worden in de rechtmatigheidsverantwoording.

Voor jou betekent dit, dat het nodig is om deze regelingen op te nemen in het normenkader en ze te betrekken bij de verantwoording van de rechtmatigheid.

Meer weten?

Wil je hier graag verdere uitleg over of wil je dat we jouw jaarrekening of andere financiële aspecten eens samen doornemen? Onze specialisten staan voor je klaar. Bel of mail gerust.

Terug

Nog niet uitgelezen?