Skip to main content
12 december 2022

Schenken: Jubelton verdwijnt, zo gebruik je hem nog slim

Wil je je volwassen kind (of een ander) helpen bij de aankoop van een woning, dan kun je schenken. Daar is nu de zogenaamde ‘jubelton-regeling’ een optie voor, een eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Het kabinet heeft echter plannen de jubelton per 1 januari 2023 te verlagen en per 1 januari 2024 volledig af te schaffen. Hoe kun je tot het zover is nog optimaal gebruikmaken van de jubelton?

 

Je kunt de jubelton op een aantal voorwaarden inzetten. In de huidige situatie geldt o.a.:

  • De ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar oud (de 40e verjaardag is de laatst mogelijke dag voor gebruik).
  • De ontvanger gebruikt de schenking voor de aanschaf, de verbouwing of het onderhoud van de eigen woning of voor het (deels) afbetalen van de eigenwoningschuld;
  • De ontvanger gebruikt de schenking uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin hij/zij de schenking heeft ontvangen.

Bedrag, betaling en spreiding

De maximale hoogte van de belastingvrije schenking van de jubelton is in 2022 € 106.671. Meestal wordt er geschonken van ouder naar kind, maar je mag ook aan een derde schenken. Als de ontvanger maar voldoet aan de leeftijds- en bestedingsvoorwaarden.

Schenk je in het eerste schenkingsjaar minder dan het maximale bedrag, dan mag je het resterende bedrag tot aan het maximum nog in de twee daarop volgende kalenderjaren schenken. Je moet daarbij elke schenking ook daadwerkelijk betalen.

Wijzigingen jubelton-regeling

Nu wil het kabinet de jubelton per 1 januari 2023 verlagen naar € 28.947. Omdat dit dezelfde hoogte is als die van de eenmalige verhoogde en vrij besteedbare schenking van ouder aan kind in 2023, blijft dan voor ouders per 1 januari feitelijk alleen nog die eenmalige verhoogde, vrij besteedbare schenking over en vervalt de jubelton.

Vervolgens wil het kabinet per 1 januari 2024 de jubelton volledig afschaffen. Ook kun je de jubeltonschenking dan niet meer spreiden over drie jaar, maar ben je beperkt tot 2023. De goedkeuring van de Eerste Kamer is er nog niet, maar dit lijkt slechts een kwestie van tijd.

Even op een rij

Eerste schenking in Vorm Gevolg voor 2023
2022 Jubelton Eventueel onbenut gedeelte van
€ 106.671 kan nog belastingvrij worden geschonken
2023 Jubelton Maximaal € 28.947 belastingvrij

 

De bestedingsperiode in de eindfase van de jubelton ziet er dan zo uit:

Schenking in Vorm Uiterlijk besteden op
2022 Jubelton deel 1 31 december 2024
2023 Jubelton deel 2
(restant van 2022)
31 december 2024
2023 Jubelton (max. € 28.947) 31 december 2025

 

Tip!

Maak je gebruik van de jubelton, neem dan een ontbindende voorwaarde op. Zo kom je niet in de problemen als de ontvanger de jubelton niet binnen de bestedingsperiode aan de eigen woning besteedt. Zónder ontbindende voorwaarde zou er dan namelijk schenkbelasting verschuldigd zijn. Mét ontbindende voorwaarde kan de jubelton zonder fiscale gevolgen worden teruggegeven.

 

Voorbeeld 1
Vader schenkt zijn 32-jarige zoon in 2022 een bedrag van € 50.000. In 2023 kan vader het restant van de schenkingsvrijstelling tot een maximum van € 106.671 (2022) schenken. De zoon heeft tot en met 31 december 2024 de tijd om de bedragen te besteden aan de eigen woning.

Voorbeeld 2
Tante wil haar 36-jarige neef in 2023 een bedrag van € 100.000 schenken. Van deze schenking is het bedrag van € 28.947 vrijgesteld van schenkbelasting. Over het meerdere moet 30% schenkbelasting worden betaald. De neef heeft tot en met 2025 om het bedrag van € 28.947 te besteden aan de eigen woning.Onderneem nu actie

Het plan voor het definitief afschaffen van de jubelton is zoals gezegd nog niet rond, maar de waarschijnlijkheid dat het kabinet volgens plan zal verlagen en afschaffen is groot. Onderneem daarom nu actie als je nog gebruik wilt maken van de hogere jubelton en de ontvanger aan de voorwaarden voldoet. Wil je hierover meer weten en/of samen een actieplan opstellen? Onze fiscaal specialisten helpen je graag. Bel of mail ons.

Terug

Nog niet uitgelezen?