Skip to main content
9 oktober 2019

Samenwerking Vitacon Luteijn en Meditel is een feit

Vitacon Luteijn en Meditel werken sinds kort succesvol samen bij het uitvoeren van Preventieve Medische Onderzoeken (PMO’s) en medische keuringen. Wilt u medewerkers deel laten nemen aan een PMO of een aanstellingskeuring laten uitvoeren? Dan kan dit voortaan via Meditel, al ruim 30 jaar een ervaren en kundige speler op dit Arbovakgebied.

Meditel heeft 25 vestigingen in Nederland. Zo is er altijd een vestiging in uw regio. Ook is het mogelijk om bij u op locatie onderzoeken uit te voeren. Dankzij het handige online planningssysteem kunt u of uw medewerker direct zelf een afspraak inplannen.

PMO

Wist u dat vanuit de Arbowet werkgevers gehouden zijn om medewerkers een PMO aan te bieden? Artikel 18 zegt hierover: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Tenzij anders bij wet of cao bepaald, neemt uw medewerker vrijwillig deel aan een PMO. Het doel ervan is het vroegtijdig onderkennen van de gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers en deze te voorkomen of bij gevolg te behandelen. Het PMO bewaakt, verbetert en bevordert de gezondheid van individuele en groepen medewerkers in relatie tot hun werk. Dit zorgt voor minder verzuim en instroom in de WIA. 

Medische keuringen

Een verplichte medische keuring kan gelden voor bepaalde beroepen. Bijvoorbeeld waar aan de uitoefening ervan hoge fysieke en mentale eisen worden gesteld. Of als er hoge veiligheids- en gezondheidsrisico’s gelden. De medische keuring beoordeelt of uw medewerker een dergelijke belasting aan kan en of deze (nog) gezond genoeg is om de functie uit te voeren. U waarborgt hiermee de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers op de werkplek. En voorkomt onnodig en kostbaar verzuim.

Wilt u meer informatie over het PMO of over medische keuringen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Vitacon Luteijn.

Koppeling Verzuimsignaal en UWV

Vitacon Luteijn gaat gebruik maken van een module in Verzuimsignaal, waarmee automatisch meldingen verstuurd worden naar het UWV.

Het gaat hierbij om de volgende meldingen:

Ziekmelding no-risk status
Indien een medewerker een no-risk status heeft, wordt er een melding verstuurd naar het UWV.

Herstelmelding no-risk status 
Indien een medewerker een no-risk status heeft tijdens een ziekmelding, wordt er bij een hersteld melding een melding verstuurd.

Samengestelde ziekmelding no-risk status
Indien een medewerker een no-risk status heeft tijdens een wederom ziekmelding, dan wordt er een melding verstuurd.

Gedeeltelijke hersteld melding no-risk status
Indien een medewerker een no-risk status heeft tijdens een wijziging van herstel percentage, wordt er een melding verstuurd.  

Ziek uit dienst melding no-risk status
Indien een medewerker ziek uit dienst gaat met een no-risk status, wordt er een melding verstuurd.

Ziek ten gevolge van zwangerschap
Indien een medewerker ziek is ten gevolge van zwangerschap is, wordt er een melding verstuurd.

Zwangerschap
Indien bij een medewerker zwangerschapsverlof wordt opgevoerd, wordt er een melding verstuurd. Let op: in de melding naar het UWV worden de vermoedelijke bevallingsdatum en gewenste ingangsdatum verlof verstuurd. De werkelijke bevallingsdatum, ingangsdatum en uiteindelijk einddatum verlof dient u apart te melden bij het UWV. Deze wijzigingen worden niet ondersteund door de UWV-koppeling.

Melding Adoptie 
Indien via overige protocollen een adoptieprotocol is aangemaakt, wordt er een melding verstuurd.

Ziek uit dienst melding regulier 
Indien een medewerker ziek uit dienst gaat zonder een no-risk status, wordt er een melding verstuurd.

42e weekmelding
Indien de 42e week is bereikt in een lopend verzuimdossier, wordt er een melding verstuurd.

Waarom deze koppeling?

Door te koppelen met het UWV, zorgen wij ervoor dat verzuimmeldingen automatisch worden verstuurd en op tijd verwerkt kunnen worden bij het UWV. De meldingen worden verstuurd volgens een streng beveiligd, AVG-goedgekeurd, protocol en volgens de richtlijnen van het UWV. Een rapportage in Verzuimsignaal maakt inzichtelijk of de meldingen ook daadwerkelijk bij het UWV zijn verwerkt en geeft de status ervan weer.

Als wij er nog niet over beschikken, zullen wij voor het inrichten van de koppeling binnenkort enkele gegevens bij u opvragen. Het gaat dan om het loonheffingsnummer, de sectorcode en de code risicopremiegroep. Zodra uw UWV-koppeling met Verzuimsignaal geactiveerd is, ontvangt u daarvan bericht of wij nemen telefonisch contact met u op.

Let op!
Heeft u medewerkers in dienst met een ‘no-risk’ status, dan dient u in verzuimsignaal bij uw medewerker in het tabblad beschikkingen de SFB status op ‘ja’ te zetten.

Wilt u weten wat de ‘no risk’ status voor uw medewerker betekent; en hoe u deze kunt achterhalen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Vitacon Luteijn.

Wilt u meer informatie over de koppeling UWV en Verzuimsignaal? Klik dan hier.

Terug

Nog niet uitgelezen?