Skip to main content
24 juli 2023

Reizen tussen camping en werkplek – woon-werkkilometers?

Stel: Een medewerker verblijft in de zomer drie maanden op een camping die niet in zijn woonplaats is. Hij reist elke dag met de auto van de camping naar zijn werkplek en terug. Mag je dit aanmerken als woon-werkverkeer?

Woon-werkverkeer is het reizen tussen de woning of verblijfplaats en de arbeidsplaats. De kilometers gemaakt voor woon- werkverkeer zijn ‘zakelijke’ kilometers. Dit is van belang voor de kilometervergoeding en voor de bijtelling privégebruik auto.

Duurzame band met verblijfplaats

Voor het bepalen van een verblijfplaats gelden dezelfde regels als voor een woonplaats. Dit betekent dat de Belastingdienst naar omstandigheden beoordeelt waar iemand zijn woon- of verblijfplaats heeft. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk aspect.

De woonplaats wordt vooral bepaald aan de hand van een duurzame band met een plaats. Denk bijvoorbeeld aan de plaats waar het sociale leven van de werknemer zich voornamelijk afspeelt, de duurzaamheid daarvan en waar hij volgens de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Ook voor een verblijfplaats moet sprake zijn van enige duurzaamheid. De verblijfplaats bevindt zich in principe op de plaats waar de belastingplichtige de meeste dagen en nachten doorbrengt.

Weekenden = geen verblijfplaats

Of je een camping fiscaal gezien als verblijfplaats kunt aanmerken, is dus afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Voor de duurzaamheid is het van belang dat het verblijf op de camping anders dan voor zeer tijdelijk plaatsvindt. Als de werknemer alleen de weekenden op de camping doorbrengt, is de camping fiscaal gezien geen verblijfplaats.

Drie maanden = verblijfplaats

Verblijft de medewerker drie maanden aaneengesloten op een camping, dan is dat in die periode wél zijn verblijfplaats. Het reizen tussen camping en arbeidsplaats is dan woon-werkverkeer.
Voor deze kilometers geldt dat je maximaal € 0,21 per kilometer onbelast mag vergoeden. Dit is een gerichte vrijstelling. Als sprake is van een ter beschikking gestelde auto worden deze kilometers gezien als zakelijk verkeer.

Reizen tussen woning en camping

Reizen tussen woning en arbeidsplaats en tussen verblijfplaats en arbeidsplaats kunnen je aanmerken als woon-werkverkeer. Reizen tussen de woning en verblijfplaats valt onder privékilometers. Ook als de medewerker naar of van zijn werk nog even zijn woning aandoet, is voor het deel van de reis tussen woning en camping sprake van privékilometers.

Meer weten?

Heb je twijfels? Wil je zekerheid? Voor de individuele behandeling van een specifieke casus kun je vooroverleg aanvragen bij je belastingkantoor. Meer informatie over vervoer en reiskosten vind je ook in hoofdstuk 23 van het Handboek Loonheffingen.

 

 

Bron: Forum Salaris

Terug

Nog niet uitgelezen?