Skip to main content
8 juni 2023

Regionale werkcentra: één ingang voor alle hulp voor arbeidsmarkt

Het arbeidslandschap is volop in beweging, maar voorlopig blijft de vraag naar arbeid het aanbod fors overstijgen. En kwetsbare groepen staat nog steeds te vaak aan de zijlijn. Het goede nieuws? Als gemeente kun je hierin een essentiële bijdrage leveren. Regionale werkcentra zijn hiervoor een mooie nieuwe ontwikkelingen. Hoe kunnen deze voor vacaturehouders en werkzoekenden in jouw gemeente een verschil maken?

In het eerste kwartaal van 2023 staan er 122 vacatures tegenover 100 werklozen, maakte het CBS bekend. Geschikt personeel vinden is voor werkgevers op dit moment ronduit moeilijk. Het schaap met de vijf poten is er niet meer en veel werkgevers realiseren zich inmiddels dat ze “dan maar” zelf aan de slag moeten met scholing en opleiding van nieuwe vakkrachten.

Stimulans en begeleiding voor (kwetsbare) werkzoekenden

Anderzijds zijn er mensen die een extra duwtje in de rug nodig hebben om een baan te kunnen bemachtigen. Dat is iets om als gemeente aan en voor te werken, samen met het UWV. We onderscheiden hierbij grofweg drie groepen:

  • Werklozen > Personen die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en ook direct beschikbaar zijn.
  • Semiwerklozen > Personen die recent naar werk hebben gezocht, maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn of personen die op korte termijn beschikbaar zijn maar hiernaar niet recent hebben gezocht.
  • Deeltijdwerkers > Personen die meer uren willen werken en daar ook direct beschikbaar voor zijn.

Je kunt je voorstellen: Hierin zit enorm veel arbeidspotentieel en een (deel)oplossing voor het tekort op de arbeidsmarkt. Soms is daar echter extra en meer begeleiding voor nodig. Omdat mensen in de genoemde groepen wellicht een kwetsbare gezondheid of persoonlijke situatie kennen. Hier kun je als gemeenten, samen met het UWV, een belangrijke rol in spelen, vanuit je re-integratie verantwoordelijkheid voor mensen in de WW en de bijstand.

Plannen verbetering arbeidsmarktinfrastructuur

Nu organiseren gemeenten en UWV natuurlijk al het een en ander om inwoners en werkgevers hulp te bieden. Maar het aanbod kan overweldigend zijn en het komt regelmatig voor dat inwoners en werkgevers door de complexiteit door de bomen het bos niet meer zien. Daarom heeft de minister plannen aangekondigd voor een verbeterde arbeidsmarktinfrastructuur. Hierbij staat de oprichting van regionale werkcentra centraal, die als toegangspoort zullen fungeren voor werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in de regio.

Regionale werkcentra met ‘no wrong door’

Een regionaal werkcentrum biedt een oplossing door werkzoekenden en werkgevers een centraal punt te bieden waar ze de juiste ondersteuning kunnen vinden. Het ‘no wrong door’-principe garandeert dat elke inwoner door de juiste professional wordt geholpen, ongeacht waar ze aankloppen. Dit vereenvoudigt het proces en vergroot de efficiëntie van de dienstverlening.

Integratie van uitvoeringsdiensten voor optimaal resultaat

Verschillende uitvoeringsdiensten, zoals het Leerwerkloket, het Werkgeversservicepunt en het Regionaal Mobiliteitsteam, spelen momenteel een rol op de arbeidsmarkt. In een regionaal werkcentrum werken deze diensten integraal. Dit vereist nauwe samenwerking tussen en een sterk netwerk van gemeenten, het UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers en ontwikkelbedrijven.

Nauwe strategische, tactische en operationele samenwerking

Nauwe samenwerking tussen verschillende partijen en diensten vraagt om een goede verbinding op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het oprichten van regionale werkcentra vereist dan ook een gedegen inhoudelijke aanpak en zorgvuldige afstemming. Door deze uitdagingen aan te gaan, kan het werkcentrum maximale voordelen bieden aan werkzoekenden, werkgevers en de regio als geheel.

Meer weten over regionale werkcentra?

Weten hoe jij partijen kunt samenbrengen voor een integrale aanpak? Wil je in jouw regio een Regionaal Werkcentrum opzetten en wil je daar graag eens over sparren? Wij zijn er voor je. Samen kunnen we zorgen voor een dynamische en inclusieve arbeidsmarkt, waarin talent en kansen samenkomen. Bel of mail gerust. Onze Publiek Advies-specialisten helpen je graag:

Marcel Moes
Tel: +31 (0)6 1985 4758
E-mail: m.moes@stolwijkpubliekadvies.nl

Michiel Geerts
Tel: +31 (0)6 1008 2748
m.geerts@stolwijkpubliekadvies.nl

Jeroen van Alst
Tel: +31 (0)6 2654 1304
E-mail: j.v.alst@stolwijkpubliekadvies.nl

En kijk ook eens op onze Publiek Advies-pagina.

Terug

Nog niet uitgelezen?