Skip to main content
10 april 2014

Regels grensarbeid in 30%-regeling illegaal?

De Europese Commissie vindt dat de 150-kilometergrens voor toepassing van de 30%-regeling in strijd is met het vrije werknemersverkeer binnen de Europese Unie. Dit staat in een advies dat de Commissie aan het Europees Hof van Justitie heeft gegeven. Het is afwachten of het Hof het advies volgt.

Vorig jaar kon u in het bericht ‘Afstandsbeperking 30%-regeling naar Hof EU’ lezen dat het Europees Hof van Justitie zich op verzoek van de Hoge Raad zou buigen over de rechtsgeldigheid van de afstandsbeperking voor de 30%-regeling.

Verboden belemmering van het vrije werknemersverkeer

De Europese Commissie heeft onlangs in een advies aan het Europees Hof aangegeven dat de Nederlandse regeling een verboden belemmering van het vrije werknemersverkeer vormt. Door de afstandsbeperking komen werknemers die in de periode voordat ze in Nederland kwamen werken binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden, niet altijd in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling. Werknemers die dicht bij de Nederlandse grens hebben gewoond, worden dus anders behandeld dan andere buitenlandse werknemers en dat mag niet.

Uitsluiten van grensarbeiders kan ook op een andere manier

De Commissie is van mening dat Nederland ook op een andere manier had kunnen voorkomen dat forenzen uit de grensstreek onbedoeld ook van de 30%-regeling profiteren. Bijvoorbeeld door een bepaalde minimumafstand te hanteren tussen de oude woonplaats van de buitenlandse werknemer en de werkplaats in Nederland. Dat dit in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is, is volgens de Europese Commissie niet relevant.
Nu moet het Europees Hof een uitspraak over de kwestie doen en daarna de Nederlandse Hoge Raad. Zolang er nog geen zekerheid is over de rechtsgeldigheid van de afstandsbepaling, doet u er verstandig aan om bezwaar te maken als de aanvraag voor toepassing van de 30%-regeling voor een grensarbeider wordt geweigerd.

Bron: Rendement – zeven april 2014

Terug

Nog niet uitgelezen?