Skip to main content
29 april 2014

Regeling calamiteiten WW

De regeling onwerkbaar weer (art. 18 WW) en de regeling werktijdverkorting (art. 8 BBA) worden samen de Regeling calamiteiten WW. Inwerkingtreding staat gepland voor 1 september 2014.

Deze Regeling calamiteiten WW moet voor uniformering van de vorstverlet en de werktijdverkorting zorgen. Nu zorgen de verschillende sectoren zelf voor een vorstverletregeling in hun CAO’s. Na invoering van deze regeling geldt een uniforme calamiteitenregeling, die – kort gezegd – neerkomt op het volgende:

– eigen risico van drie weken,
– werkgever moet tijdige dagmeldingen per werknemer gaan doen,
– UWV beoordeelt de meldingen,
– er zal streng gecontroleerd worden.

Voor elke werknemer zal in het vervolg op tijd moeten worden aangegeven op welke werkplek, voor welk aantal uren niet kan worden gewerkt, van hoe laat tot hoe laat dat is, wat de functie van de werknemer is en wat de reden is van het niet kunnen werken.

In de Wet vereenvoudiging regelingen UWV is de basis voor de calamiteiten WW gelegd. Aanvankelijk was het plan dat de regeling per 1 juli 2013 inwerking zou treden. Werkgevers en werknemers zijn niet blij met de nieuwe regeling, reden waarom de minister heeft toegezegd het advies van de SER af te wachten. Inwerkingtreding staat nu gepland op 1 september 2014.

Bron: XpertHR

Terug

Nog niet uitgelezen?