Skip to main content
16 augustus 2023

Rechtmatigheidsverantwoording: Geen controleprotocol nodig bij volgen modelverordening

Volg je voor je rechtmatigheidsverantwoording de modelverordening controle? Dan is een apart controleprotocol niet meer nodig.

Per boekjaar 2023 neem je als gemeente voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording op in je jaarrekening. Op 24 november 2022 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten daartoe nieuwe modelverordeningen gepubliceerd. Handig om te weten: Bij het volgen van de modelverordening controle wordt in artikel 2 van de verordening de accountantscontrole geregeld. Volg je deze tekst, dan is een afzonderlijk controleprotocol niet meer nodig. Als de goedkeuringstoleranties en rapporteringstoleranties niet in het programma van eisen bij de aanbesteding hebben gestaan, is expliciete vermelding van deze toleranties in de controleverordening wél nodig.

Terug

Nog niet uitgelezen?