Skip to main content
24 juni 2024

Recht op vakantiedagen en vakantiegeld bij een nulurencontract?

Heeft een medewerker met een nulurencontract recht op vakantiedagen? En hoe zit het met vakantiegeld bij een nulurencontract?

Opbouw vakantie-uren bij nulurencontract

Wie een nulurencontract heeft, heeft recht op doorbetaalde vakantie-uren. Dit is per jaar 4 keer het aantal uren dat een medewerker per week werkt. Dit recht geldt voor alle medewerkers.

Met een nulurencontract heeft iemand geen vast aantal werkuren per week. In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd. Hoe je als werkgever de vakantie-uren berekent, staat in de cao of moet anders in het arbeidscontract staan.

Vakantiegeld bij een nulurencontract

Met een nulurencontract heeft iemand ook recht op vakantiegeld. Namelijk op minimaal 8% van zijn brutoloon over het afgelopen jaar. Ook dit recht geldt voor alle werknemers.

Heeft een medewerker op het moment van uitbetaling minder dan een jaar gewerkt? Dan ga je uit van het salaris tot aan het moment waarop je het vakantiegeld berekent.

Bron: Rijksoverheid

Terug

Nog niet uitgelezen?