Skip to main content
14 november 2023

Q&A – Zo zit het met wettelijke vakantiedagen

In Nederland heb je als werkgever te maken met wettelijk vakantieverlof: betaalde vakantiedagen voor je medewerkers. Om hoeveel wettelijke vakantiedagen gaat het? Hoe bouwen medewerkers deze op? En hoe zit het met meenemen naar het volgende jaar?

1. Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Vakantieverlof is wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, boek 7, afdeling 3. Het gaat hier om betaalde vakantiedagen.

2. Op hoeveel wettelijk vakantieverlof heeft een medewerker recht?

De wet bepaalt dat elke medewerker recht heeft op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt aan vakantiedagen. Wie 40 uur per week werkt, heeft dus recht op 160 verlofuren (= 20 vakantiedagen) per jaar. Het gaat hier om betaald verlof.

3. Wanneer bouwt een medewerker wettelijke vakantiedagen op?

Een medewerker begint met het opbouwen van wettelijke vakantiedagen zodra hij in dienst treedt. De opbouw van dit vakantieverlof loopt over een periode van twaalf maanden en start de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin iemand in dienst is gekomen. Dus als je medewerker start op 12 januari, dan begint de opbouw van het wettelijk verlof op 1 februari en loopt tot 31 januari van het jaar daarna. Voor elk volledig jaar dat de medewerker bij jou werkt, heeft hij recht op minimaal vier keer de (gemiddelde) arbeidsduur.

Opbouw wettelijke vakantiedagen fulltime vs parttime

Fulltime

Een fulltimer die 40 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 x 40 = 160 vakantie-uren. Op 260 werkdagen in een jaar (52 weken x 5 dagen) heeft hij dus recht op 20 vakantiedagen. Per 13 gewerkte dagen bouwt hij dus 1 dag vakantie op. Per gewerkte dag bouwt een fulltime medewerker 0,076923077 vakantie-uur op.

Parttime

Een parttimer die 24 uur per week werkt, verdeeld over 3 dagen, heeft een jaar recht op 4 x 24 = 96 vakantie-uren. Op 156 werkdagen (52 weken x 3 dagen) heeft hij recht op 12 vakantiedagen. Net als een fulltimer bouwt ook een parttimer per 13 gewerkte dagen 1 dag vakantie op. Per gewerkte dag bouwt een parttime medewerker 0,076923077 vakantie-uur op.

Opbouw vakantiedagen tijdens verlof

Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de opbouw van wettelijke vakantiedagen door. Dat gebeurt ook bij onbetaald langdurend zorgverlof en onbetaald aanvullend geboorteverlof. Maar niet tijdens ander onbetaald verlof, zoals ouderschapsverlof.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

De opbouw van wettelijke vakantiedagen loopt ook door als een medewerker (gedeeltelijk) ziek is. Dit geldt niet altijd voor bovenwettelijke dagen. Wordt een medewerker ziek tijdens zijn vakantie? Dan zijn dit ziektedagen. De vakantiedagen of -uren mag je medewerker dan een andere keer opnemen.

4. Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen bestaan uit de vakantieverlofuren die je wettelijk gezien verplicht bent om een medewerker toe te kennen. Wil je medewerkers extra verlofdagen laten opbouwen, dan is dat het bovenwettelijk verlof. Die betaalde vakantiedagen komen boven op het wettelijk verlof. Dit kan een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor medewerkers zijn.

Valt jouw bedrijf onder een cao, dan is de hoeveelheid bovenwettelijk vakantieverlof daarin geregeld. Is voor jou geen cao van toepassing, dan kun je hiertoe als werkgever zelf afspraken maken en vastleggen in de arbeidscontracten van je medewerkers.

5. Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?

Medewerkers mogen hun wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar, maar moeten ze in dat volgende jaar wel vóór 1 juli opnemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een termijn van maximaal 5 jaar.

6. Mag je wettelijk vakantieverlof uitbetalen?

Nee, je mag wettelijk vakantieverlof niet uitbetalen, een medewerker kan ze alleen opnemen. Dit omdat iedereen recht heeft op tijd om van het werk te herstellen. De enige uitzondering hierop geldt voor een medewerker die uit dienst treedt, voordat hij al zijn wettelijke vakantiedagen heeft opgenomen. Dan mag je ze wel uitbetalen.

Bron: MKB Servicedesk

Terug

Nog niet uitgelezen?