Skip to main content
7 februari 2024

Q&A AVG bij controle van medewerkers

Vertrouwen tussen een werkgever en medewerker is de basis voor een gezonde, productieve werkomgeving. Jij gaat daarbij altijd eerst uit van het goede van de mens. Maar wat als er iets voorvalt, waardoor je toch geneigd bent om iets te controleren? Weet dan dit over privacybescherming en de AVG bij controle van medewerkers.

Vertrouwen stimuleert open communicatie, bevordert autonomie en leidt tot een hogere werktevredenheid en betrokkenheid. Medewerkers die je vertrouwen geeft, voelen zich gewaardeerd en zijn daardoor meer gemotiveerd om zich in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken. Een medewerker gaan controleren kan dit schaden en uiteindelijk zelfs de prestaties van je organisatie negatief beïnvloeden.

Dit mag wel/niet volgens de AVG bij controle van medewerkers

Weet dat als je overstapt naar een vorm van controle, bijvoorbeeld omdat een medewerker jouw vertrouwen schaadt, je een medewerker niet zomaar mag controleren. Je moet rekening houden met de privacy van een medewerker, op de werkvloer en daarbuiten, en er gelden algemene voorwaarden voor het controleren van medewerkers. Acht veel gestelde vragen en antwoorden over de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG bij controle van medewerkers:

1. Mag een werkgever een medewerker controleren als hij thuiswerkt?

Methoden om een medewerker te monitoren als hij thuiswerkt, zoals speciale software die registreert wat een medewerker doet, zijn heel ingrijpend voor de privacy. Als werkgever moet je daarom zorgvuldig beoordelen of dit echt noodzakelijk is.

Vaak kun je een medewerker ook op minder ingrijpende manieren controleren, bijvoorbeeld door simpel af te spreken wat een medewerker op een dag moet doen en opleveren en hoe hij dit gaat verantwoorden.

2. Mag een werkgever een gps-tracker plaatsen in een auto van de zaak?

Ja, een werkgever mag gps (maar ook een boordcomputer of black box) plaatsen in een auto van de zaak, maar alleen als dit noodzakelijk is en gehouden aan de voorwaarden uit de AVG.

3. Mag een werkgever een medewerker testen op alcohol, drugs of medicijnen?

Nee, meestal is dit verboden. Er zijn echter functies waarvoor een uitzondering geldt en waarvoor in de wet is vastgelegd dat een dergelijke test wel mag worden afgedwongen. Het gaat dan om functies zoals piloten, schippers en spoorwegmachinisten.

4. Mag een werkgever een medewerker controleren met een (verborgen) camera?

Een werkgever mag in sommige gevallen camera’s gebruiken om personeel en eigendommen te beveiligen. Maar de werkgever mag camerabeelden hiervan niet gebruiken om een medewerker ergens over aan te spreken of op te beoordelen.

Een verborgen camera mag normaal gesproken niet. Maar is er bijvoorbeeld vaak sprake van diefstal of fraude op het werk? Dan mag je als werkgever onder strenge voorwaarden een verborgen camera gebruiken om medewerkers te controleren.

5. Mag een werkgever e-mail-, internet- en telefoongebruik controleren?

Ja, dat mag. Een werkgever mag voorwaarden stellen aan het gebruik van e-mail, internet en zakelijke telefoon op het werk en bepaalde soorten gebruik verbieden. Vervolgens mag de werkgever controles uitvoeren. Je moet een medewerker wel laten weten wat de regels zijn en dat controle mogelijk is.

6. Mag een werkgever telefoongesprekken opnemen?

Ja, dat mag als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de telefonische dienstverlening in een callcenter te verbeteren. Een medewerker heeft wel het recht om het te weten als een gesprek wordt opgenomen.

Doorlopend telefoongesprekken opnemen mag alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, zoals bij telefonische beursorders. Een werkgever mag de opnames dan alleen gebruiken als bewijs voor de gesloten overeenkomst.

7. Mag een werkgever in de mailbox van een medewerker kijken als die er niet is?

Ja, dat mag als een medewerker langere tijd afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie. Maar een werkgever mag alleen de zakelijke e-mail lezen, niet de privémail.

8. Mag een werkgever controleren wat een medewerker op social media zegt over zijn werk?

Ja, dat mag. Maar alleen als het om openbare informatie gaat. Een werkgever kan niet afdwingen dat een medewerker een connectie-, volg- of vriendschapsverzoek accepteert of inloggegevens deelt.

Meer weten over AVG bij controle van medewerkers?

Meer weten over de privacy van medewerkers en de AVG bij controle van medewerkers? Ga naar de Controle van werknemers-pagina op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: Salaris Vanmorgen, Autoriteit Persoonsgegevens

Terug

Nog niet uitgelezen?