Skip to main content
8 juli 2022

Publiek advies | Wetsvoorstel ‘breed offensief’ aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief. Dit heeft gezorgd voor wijzigingen in de Participatiewet, die het voor zowel werkgevers als mensen met een arbeidsbeperking makkelijker moeten maken om samen aan het werk te gaan en blijven. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet.

‘Wantrouwen en controle in plaats van het vertrouwen en stimuleren van mensen met een arbeidsbeperking’, zeggen critici wel over het huidige participatiebeleid. Geen onbelangrijk punt als je weet dat ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking geen werk heeft en ongeveer 1 op de 12 werkgevers iemand met zo’n beperking in dienst heeft. Daarom stelde het kabinet het ‘breed offensief’ voor. Dit pakket met zowel financiële stimulansen als praktische maatregelen moet het voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken om te werken en voor werkgevers moet het hiermee gunstiger worden om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en te behouden.

De meest opvallende verbeteringen

  1. Werkgevers kunnen makkelijker loonkostensubsidie aanvragen voor een werknemer met een ziekte of handicap.
  2. Werkgevers kunnen makkelijker hulp op maat aanvragen en het is duidelijker welke re-integratiemiddelen beschikbaar zijn (bijv. wanneer een werknemer na langdurige ziekte weer voorzichtig aan het werk gaat)kan.
  3. Aanvragen voor jongeren met een arbeidsbeperking worden eenvoudiger en sneller in behandeling genomen.
  4. Versimpelde administratie voor werkgevers bij ziektemeldingen van werknemers die vallen onder de loonkostensubsidie (geldt al sinds 1 januari 2022).
  5. Bij bijstandsgerechtigde werknemers met een loonkostensubsidie wordt niet langer het inkomen uit deeltijdwerk afgetrokken van de lopende bijstandsuitkering. Dit stimuleert bijstandsgerechtigden om (deeltijd) te gaan werken.

Kritiek

Dit zijn mooie verbeteringen, maar er is ook kritiek op de nieuwe wet. Zo stellen de VNG, Divosa en Cedris dat de maatregelen er niet voor zorgen dat er structureel meer geld naar het sociaal domein gaat en brengen de maatregelen de Participatiewet onvoldoende in balans. Bovendien waarschuwen ze dat het breed offensief geen handvatten biedt, om de hulp aan mensen met een arbeidsbeperking vorm te geven op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Wordt vervolgd.

Terug

Nog niet uitgelezen?