Skip to main content
3 november 2022

Publiek advies | Samen werken aan een Regio Deal

Tot en met 15 november 2022 kunnen regio’s hun voorstellen indienen voor de vierde ronde van de Regio Deals. Deze deals bestaan uit plannen waarin Rijk en regio’s samen initiatieven oppakken en financieren om de brede welvaart te vergroten. Veel regio’s hebben inmiddels ervaring met regionale samenwerking en Regio Deals opgedaan in een van de eerdere tranches. Die ervaring kan waardevol zijn voor regio’s die nu voor het eerst willen starten of die in voorgaande trajecten tegen problemen aanliepen.

Het verbeteren van de brede welvaart is een complexe uitdaging. Het is dan ook niet voor niets dat de Rijksoverheid regionale samenwerkingen op dit gebied actief stimuleert. Want, de regio’s kennen hun gebied en burgers en twee of drie weten meer dan één. Wil je als Rijk bijvoorbeeld het onderwijsniveau en de onderwijsparticipatie verbeteren, dan heb je daarvoor partners uit het regionale en lokale onderwijsveld nodig. Ga je voor innovatie, dan wil je kunnen leren van kennis en ervaring uit het bedrijfsleven en van kennisinstellingen. Zet je in op energietransitie, dan kun je pas echt iets bewerkstelligen als bedrijven, onderwijs en overheid allemaal bijdragen. En laten we vooral ook de burger niet vergeten. Die wordt in Regio Deals nog wel eens over het hoofd gezien. Zonde, want uit andere participatietrajecten is ruimschoots gebleken dat burgerbelangengroepen een grote rol kunnen spelen.

Samenwerking structureel vastleggen

Je kunt een regionale samenwerking op verschillende manieren afstemmen. Een convenant is een van de mogelijkheden. In de praktijk zien we echter, dat een samenwerking sterker is als deze structureel is vastgelegd, bijvoorbeeld met een team van afgevaardigden van betrokken partijen. ‘Achterhoek Board’ van de regio Achterhoek is zo een samenwerkingsvorm met een teamstructuur. Afgevaardigden uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties vormen samen met gemeentebestuurders en een gedeputeerde van de provincie Gelderland een tienkoppig bestuur. Anders dan bij veel andere Economic Boards neemt het Achterhoek Board besluiten in de volledige breedte van het begrip brede welvaart. Iets waar de Regio Deal naadloos op aansluit.

Een andere vorm van samenwerking is die van Parkstad Limburg. In deze gemeenschappelijke regeling werken Limburgse gemeenten samen op tal van onderwerpen. In de basis zijn alleen de gemeenten actief, maar er wordt wel veel samengewerkt met partijen uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Op naar een succesvolle Regio Deal

De Rijksoverheid heeft aangekondigd na de huidige Regio Deal-ronde nog twee rondes open te gaan stellen. Wil je met jouw plan aanspraak maken, maar ben je nog zoekende naar de juiste samenwerkingsvorm? Heb je hulp nodig bij het opstellen van de aanvraag? Of kunnen we onze kennis en ervaring op een andere manier voor je inzetten? Bel of mail ons en we gaan samen aan de slag.

Terug

Nog niet uitgelezen?