Skip to main content
28 juni 2022

Publiek advies | Kabinet neemt maatregelen voor arbeidsmarkt

‘Breng vraag en aanbod dichter bij elkaar en laten we zoveel mogelijk mensen, zeker ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk helpen’, is alom gehoord. Daarom heeft het kabinet op 24 juni 2022 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin benoemt het voorgenomen maatregelen om onder andere gemeenten te helpen krapte om te zetten in kansen. Want laten we wel wezen: niet eerder was er zoveel draagvlak om ‘iedereen’ aan het werk te krijgen.

‘Historisch krap’, is wat de meest recente cijfers van het CBS over de huidige arbeidsmarkt laten zien. Met het oog op de demografische ontwikkelingen lijkt een gezonde balans bovendien voorlopig niet in zicht. De gevolgen: een beperking van de economische groei, minder beschikbaarheid van (publieke) voorzieningen en dus schade aan de brede welvaart. De uitzonderlijke krapte biedt echter wel de kans om iedereen, ongeacht afstand tot de arbeidsmarkt, aan werk te helpen. Het onbenutte arbeidspotentieel in ons land is nog groot.

Zoiets vraagt echter wel om overheidsmaatregelen. En die zijn er. De maatregelen die het kabinet op korte termijn wil en kan doorvoeren liggen in lijn met de aanbevelingen van de commissie Regulering van Werk, ook wel bekend als de commissie Borstlap.

 

  1. Wat is noodzaak en wat kan efficiënter?

Allereerst roept het kabinet werkgevers op om kritisch te kijken naar werkzaamheden. Welke werkzaamheden zijn echt noodzakelijk? Wat kan er met inzet van procesinnovatie en technologische ontwikkelingen efficiënter of (deels) worden geautomatiseerd? Kan er administratieve werklast worden verminderd? Door scherpe keuzes te maken, kunnen werkgevers hun werknemers beter inzetten en een eerste grote stap zetten in het terugbrengen van de vraag naar arbeid.

  1. Werken aantrekkelijker maken

Gaan werken of meer gaan werken stimuleert de overheid vervolgens met:

  • Een verhoging van het wettelijk minimumloon met ingang van 2023.
  • Een voltijdsbonus.
  • Het financieel en administratief interessanter maken om na AOW-gerechtigde leeftijd te (blijven) werken.
  • Het verruimen van bijverdiengrenzen van de Participatiewet voor bijstandsgerechtigden (zie ook ons nieuwsbericht over het ‘breed offensief’).
  • Werkgevers informeren en inspireren hoe zij werk flexibeler in kunnen richten om deeltijdwerkers te stimuleren meer uren te gaan werken.
  1. Vraag en aanbod beter matchen

De krapte op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt nu makkelijk aan het werk komen. Dit geldt echter niet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Veel van hen zitten nog steeds “aan de kant”. De overheid stimuleert deze mensen om zich (verder) te ontwikkelen en te laten scholen, bijvoorbeeld met cursussen in digitale vaardigheden of (verkorte) praktische opleidingen. Ook kwetsbare mensen die voorheen lastiger aan het werk kwamen raadt de overheid aan zich te blijven ontwikkelen. En werkgevers wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid voor duurzaam werkgeverschap en de belangrijke rol die actieve ontwikkeling van werknemers, ook de kwetsbare, daarin speelt.

 

Wat betekent dit voor jou?

De maatregelen van de regering zijn richtlijnen. Het is nu aan jouw gemeentelijke organisatie om samen met werkgevers, werkenden en (nog) niet-werkenden in je gemeente over te gaan tot praktische uitvoering. Hulp nodig bij die vertaalslag? Je hebt al een plan, maar wilt sparren over bijvoorbeeld voors en tegens? Of wellicht wens je advies over specifieke uitdagingen? Bel of mail ons, dan gaan we samen aan de slag.

Terug

Nog niet uitgelezen?