Skip to main content
7 september 2022

Publiek advies | Hoe bed je burgerparticipatie weer in?

Burgerparticipatie, elke gemeente heeft er in meer of mindere mate al mee gewerkt. Dat meedenken en – beslissen van de burger een vaste plek geven en structureel borgen in de totstandkoming van beleid is echter zo makkelijk nog niet. Jij gelooft ook niet meer in de kracht van alleen bewonersbijeenkomsten, toch?

Het mandaat dat je als gemeenteraad van de inwoners van je gemeente hebt gekregen beschouwen als een steun voor het hele raads- of coalitieprogramma? Nee, dat is geen aanrader en bovendien niet meer van deze tijd. Even gemakshalve alles over één kam scherend: de burger van nu is zelfstandig, zich bewust van zijn omgeving en wil graag meepraten over zijn/haar leefomgeving. Daarom is burgers actief uitnodigen om in te brengen en zich uit te spreken een must, voor elke afdeling van een gemeente. Dus niet alleen voor input voor die omgevingsvisie, maar ook voor duurzaamheidsbeleid, zorgbeleid enzovoort.

Hoe houd je het levend?

Inwoners die tegenbegrotingen mogen opstellen in Oldebroek of Eindhoven, inwoners die bezuiningsvoorstellen kunnen indienen in Woerden, de Bredase Wijktafels, het zijn allemaal voorbeelden van burgerparticipatie. Het ene slaagt beter dan het andere. Een initiatief kan sterk beginnen, maar sterk in belangstelling teruglopen door bijvoorbeeld tegenvallende of uitblijvende effecten. Hoe houd je nu die spanningsboog vast en de inbreng levend?

Tip 1: Trek geen conclusies uit bewonersbijeenkomsten

Ja, bewonersbijeenkomsten zijn een makkelijk middel. Ze zijn vrij eenvoudig om te organiseren, ze zijn budgettechnisch te overzien en er komen burgers op af die geïnteresseerd zijn. Ze zullen in sommige gevallen ook echt wel werken voor het ophalen van zorgen en vragen van burgers, maar zijn de aanwezigen een goede afspiegeling van het geheel? En is er na die ene bijeenkomst echt helder wat alle bewoners samen van een plan vinden?

Het zijn vaak de grootste schreeuwers die je tijdens bewonersbijeenkomsten hoort en hoe vaak zie je er niet steeds dezelfde gezichten? En wat als je als burger net die ene avond niet kunt? Oeps, daar gaat je stem. Dus: bewonersbijeenkomsten prima, maar niet om te kunnen concluderen hoe burgers over beleid of nieuwe ontwikkelingen denken en dus niet als hét middel voor burgerparticipatie.

Tip 2: Geef regie uit handen

Om burgers te binden klinkt het aantrekkelijk om betrokkenheid en inbrengen voor hen vrijblijvend te houden. Dat maakt het voor burgers laagdrempelig om in te stappen. Maar is dat wat je wilt voor jouw gemeentelijke organisatie? Vrijblijvende betrokkenheid? Je wilt gerichte en oprechte betrokkenheid, samen komen tot constructieve plannen en uitwerkingen. Laat mensen dan ook eigenaarschap nemen over hun fysieke omgeving en durf de regie uit handen te geven.

Wij weten uit ervaring, het is geen makkelijk proces. Je hebt te maken met een veelheid aan onderwerpen en de veranderlijkheid van mensen. Weten wat wij in dit proces voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bel of mail ons, dan gaan we samen aan de slag.

Terug

Nog niet uitgelezen?